Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier MKZ

Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001 dd.02-03-2001 12:30 uur

2 maart 2001

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 17, eerste lid, en 31, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

In afwijking van artikel 2 van de Regeling zoeken en rapen van kievitseieren(*1) is ter voorkoming van overbrenging van besmetting van dieren met mond- en klauwzeer het zoeken en rapen van kievitseieren niet toegestaan.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 2 maart 2001 om 12.30 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tijdelijk verbod zoeken en rapen van kievitseieren 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

In verband met de dreigende verspreiding van de besmettelijke dierziekte mond- en klauwzeer is het noodzakelijk bepaalde activiteiten te verbieden ten einde overbrenging van besmetting te voorkomen. Artikel 17, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren biedt hiervoor de grondslag.
Op grond van artikel 17 van de Vogelwet 1936 is in artikel 2 van de Regeling zoeken en rapen van kievitseieren bepaald dat het zoeken en rapen van kievitseieren is toegestaan in de periode van 1 maart tot en met 8 april. Doordat het zoeken en rapen van kievitseieren over het algemeen plaatsvindt op landbouwpercelen is het noodzakelijk deze activiteit voorlopig te verbieden.
Ter voorkoming van de overbrenging van besmetting van dieren met mond- en klauwzeer is derhalve in artikel 1 van deze regeling bepaald dat in afwijking van artikel 2 van de Regeling zoeken en rapen van kievitseieren het zoeken en rapen van kievitseieren niet is toegestaan.

DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Pers