Waterloopkundig Laboratorium


WL | Delft Hydraulics gevraagd voor calamiteitenanalyse Haagse Tramtunnel

WL adviseert over de calamiteitenanalyse voor de te bouwen Haagse tramtunnel. De aannemers-combinatie die de Haagse tramtunnel bouwt wil voor de tunnel, zoals gebruikelijk in de civiele techniek, een CAR-verzekering afsluiten (Construction All Risk). De aannemerscombinatie geeft daarvoor alle mogelijke calamiteiten aan die de tunnel kunnen treffen. Vervolgens wordt bekeken welke maatregelen er dan moeten worden genomen om de schade te beperken.

Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar het mogelijk binnendringen van grondwater in de tunnelgoot. Belangrijk aspect hierbij is het meevoeren van zand in de grondwaterwel. Hierover wordt advies bij WL ingewonnen. Onder de noemer industriële stromingstechnologie doet WL onderzoek naar ontgronding van waterstroming,
zand/water-mengselvorming, zandtransportcapaciteit van stromingen en zandwatermengseldynamica. Deze kennis wordt ingezet voor het gevraagde advies.