Gemeente Vlieland


- maatregelen tegen verspreiding mond- en klauwzeer (02-03-2001)


MEDEDELING VAN STAATSBOSBEHEER

ONS VEE IS GEZOND!!!

En dat wil Staatsbosbeheer graag zo houden.

In verband met mogelijke verspreiding van mond- en klauwzeer willen wij u dringend verzoeken het begrazingsgebied tussen "Pad van 30" en "Oude Kooi" NIET TE BETREDEN.

Mond- en klauwzeer is een zeer besmettelijke ziekte die voor kan komen bij onder andere koeien, schapen en geiten.
Mensen kunnen niet besmet worden maar kunnen de besmetting wel overbrengen.
Vandaar dit verzoek.

Hartelijk dank voor uw medewerking.