Universiteit van AmsterdamHoogleraarsbenoeming: Prof. mr. C.J.H. JansenProf. mr. C.J.H. Jansen (1961) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Romeins recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Het is een nieuwe leerstoel, die ingesteld is vanwege de Amsterdamse Universiteitsvereniging. Corjo Jansen studeerde in 1984 af in Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht (UU). Hij begon daarna zijn loopbaan als wetenschappelijk assistent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de UU. In 1987 promoveerde hij aan de UU op het proefschrift 'Natuurrecht of Romeins recht. Een studie over leven en werk van F.A. van der Marck (1719-1800) in het licht van de opvattingen van zijn tijd'. In datzelfde jaar werd hij universitair docent Inleiding tot de rechtswetenschap aan de Universiteit Leiden. In 1990 volgde een aanstelling als universitair hoofddocent bij de vakgroep Algemene rechtswetenschap en rechtsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1998 werd Jansen benoemd tot hoogleraar Rechtsgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1993 is hij ook rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Assen.