Gemeente Gent

Islamitisch Offerfeest 2001 - geen schapen
Transport- en Slachtverbod voor schapen en geiten

Als gevolg van de mond- en klauwzeerepidemie in het Verenigd Koninkrijk en het gevaar op verspreiding van deze epidemie naar het Europese vasteland hebben zowel het Ministerie van Landbouw als het Ministerie van Volksgezondheid maatregelen genomen.

Vooreerst is er een algemeen transportverbod van schapen en geiten tot minstens 19 maart. Dus ook het vervoer van individuele schapen of geiten op het grondgebied van Gent is verboden.

Tot deze datum is er ook een algemeen slachtverbod voor deze dieren uitgevaardigd op gelijk welke manier en op gelijk welke plaats op het grondgebied.

Wie in deze periode betrapt wordt op het vervoer of slachten van schapen of geiten is strafbaar. Het dier wordt onmiddellijk in beslag genomen en het parket kan vervolging instellen.

Inschrijvingen voor slachtingen stopgezet

De opgelegde maatregelen hebben ook invloed op de voorbereidingen die het stadsbestuur getroffen had om de rituele slachtingen die de Moslims houden ter gelegenheid van het jaarlijks Offerfeest (5 & 6 maart) in goede banen te leiden.

Zo werden de inschrijvingen voor het slachten van schapen, zowel voor een slachting op de tijdelijke slachtvloer, als voor een particuliere slachting ten huize, als in een slachthuis, stopgezet.

Mensen die reeds ingeschreven hadden krijgen de volledige som terugbetaald. Men kan zich hiervoor wenden tot de plaats waar de aangifte werd gedaan. Daarvoor dient men het aangiftebewijs, het ontvangstbewijs van de betaalde waarborg voor het inleveren van het slachtafval, evenals de ontvangen zakken mee te brengen.

Offerfeest 2001

Het stadsbestuur Gent wil aan de moslimgemeenschap zijn oprechte spijt betuigen over het feit dat het offerfeest 2001 zonder schapenoffers moet gevierd worden.

Het wordt hierin gesteund door de Moslimexecutieve in België die de maatregelen ondersteunt omdat volgens de Islamitische gebruiken dieren die geofferd worden gezond en in goede staat moeten verkeren. Onder de huidige omstandigheden kan dit niet verzekerd worden.

Informatie

Stedelijke Integratiedienst, Kaprijkestraat 12, 9000 Gent, tel. (09)265 76 82.

Groen nummer Ministerie van Volksgezondheid & Ministerie van Landbouw: Vragen in verband met rituele slachtingen: 0800 23000

Bevoegd

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.