Den Haag, 2 maart 2001

De Kamerleden Poppe (SP) en Waalkens (PvdA) verzoeken heroverweging non-vaccinatiebeleid inzake Mond en Klauwzeer. Ze stuurden de volgende brief aan LNV minister L.J.Brinkhorst.

Geachte heer Brinkhorst,

Na de uitbraak van Mond en Klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk houden de boeren in de rest van de EU hun hart vast. Terecht schrijft u in uw brief van 06-01-2000, dat Mond en Klauwzeer voor de Nederlandse veehouderij zeer bedreigend is en dat het virus zich razendsnel over een veestapel kan verspreiden. De toegenomen mobiliteit is naast alle andere risicofactoren een extra gevaar omdat mensen het virus kunnen meenemen. De voormalige Oostbloklanden vormden eerder een beschermwal omdat daar wel preventief gevaccineerd werd. Graag zouden we geïnformeerd willen worden over het huidige vaccinatiebeleid in de wereld. Als Mond en Klauwzeer op het vasteland uitbreekt kan de ziekte zich als een veenbrand verspreiden. De ramp is dan niet te overzien. Daarom vragen wij u of het niet gerechtvaardigd is om in Europees verband het non-vaccinatiebeleid met spoed te heroverwegen. In dat verband zouden ondergetekenden meer informatie willen hebben over welke consequenties er zitten aan het gaan vaccineren van dieren in Europa. Wij achten het tevens nodig dat er opnieuw een risico analyses gemaakt wordt om tot een fatsoenlijk debat te komen over het non vaccinatie beleid. Daarnaast verzoeken wij u nadere informatie over de huidige stand van zaken met het onderzoek naar de verschillende marker vaccins. Naast de BSE crisis is een veenbrand van MKZ te veel om te verwerken, zowel voor boeren, overheden als consumenten. Met vriendelijke groeten, Remi Poppe (SP) Harm Evert Waalkens (PvdA)

Nadere informatie: Remi Poppe 06-53359394