CDA

Wim van Velzen: Hard Europees ingrijpen mobiele telefonie

Het Europees Parlement heeft vandaag ingestemd met een algemene herziening van de Europese telecomwetgeving. Het Parlement heeft met grote meerderheid een aantal amendementen aanvaard waardoor met name het mobiel bellen goedkoper zal worden. De operators worden namelijk verplicht om de kostengerelateerde prijzen te berekenen voor zowel het bellen van een vast toestel naar een mobiel toestel als bij gesprekken in het buitenland, de zogenaamde roaming-gesprekken. Ook moeten de operators de gebruiker via zijn gsm-scherm informeren over de kosten per minuut van het gesprek dat hij voert.

Initiatiefnemer voor deze amendementen is CDA-Europarlementariƫr Wim van Velzen.
Van Velzen: "Het in het buitenland gebruiken van een gsm-toestel, roaming, is nog steeds veel te duur. Blijkbaar gebruiken de telefoonbedrijven het roamen als melkkoe. In de onderlinge contracten spelen de bedrijven elkaar de bal toe en gunnen ze elkaar bovenmatige winsten ten koste van de gebruiker. Daarnaast is het ook duurder om te bellen van een vast toestel naar een gsm dan andersom. Dit komt omdat bij het bereiken van een mobiele beller de gsm maatschappij een monopoliepositie heeft. Via een amendement wordt ook hier voorgeschreven dat de prijsvorming plaatsvindt op basis van de werkelijke kosten."

Voor wat het vaste telefoonnet betreft bestaan al voorschriften die ervoor zorgen dat de consumentenprijs gebaseerd wordt op de werkelijke kostprijs. Dit is geregeld in de interconnectierichtlijn. Voor wat het mobiele bellen betreft bestonden die regels nog niet en de marktpartijen hebben tot nu toe geweigerd zelf maatregelen te nemen. In de nu aangenomen amendementen wordt in deze leemte voorzien.

frequentieverdelingen
Een ander onderdeel van de herziening vormt het verdelingsmechanisme voor frequenties. Daarin is een amendement aangenomen dat een aantal criteria formuleert waardoor er gelijke spelregels voor iedereen in Europa ontstaan en de markt niet verstoord raakt door bijvoorbeeld extreem hoge veilingopbrengsten. Een criterium is onder andere de mogelijkheid om de aankoopsom gespreid te betalen, zodat de vergunninghouder niet voor een enorme uitgave in een keer komt te staan.

De aanpassing van de telecomwetgeving valt onder de medewetgevingsprocedure. Dit betekent dat zowel de Raad van Ministers als het Europees Parlement akkoord moeten zijn. Dit was de eerste lezing, nu volgt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van ministers. Van Velzen: " De Raad van telecomministers zal sterk in haar schoenen moeten staan om niet voor de belangen van de consumenten te kiezen en als ze het onverhoopt toch doet volgt een voor de Raad moeilijke tweede lezing en het Europees Parlement heeft tot slot de mogelijkheid de hele telecomherziening blokkeren."