Gemeente Voorschoten

Voornemen tot verlenen van vrijstelling ex artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening

De burgemeester van Voorschoten maakt bekend dat met ingang van woensdag 28 februari tot en met dinsdag 13 maart 2001 in het gemeentehuis in het informatiecentrum, op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur en na telefonische afspraak (071-5600732) op donderdagavond, voor een ieder ter inzage ligt een aanvraag voor:

* het vergroten van de, aan de woning vastgebouwde, garage aan de Swagermanweg 11.

Met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen Burgemeester en Wethouders voor dit plan vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan ter plaatse, waarna de bouwvergunning kan worden verleend. Een ieder kan tot en met dinsdag 13 maart 2001 bedenkingen naar voren brengen tegen het voornemen tot verlenen van vrijstelling.

Bedenkingen kunnen worden gericht aan:

Burgemeester en Wethouders van Voorschoten

Postbus 393

2250 AJ Voorschoten