Gemeente Voorschoten

Wet milieubeheer

Meldingen

Voor een aantal soorten bedrijven zijn in een algemene maatregel van bestuur regels gesteld, die nodig zijn ter bescherming van het milieu. Bedrijven waarvoor zo'n maatregel van bestuur geldt hebben geen milieuvergunning nodig. Zij moeten wel een melding doen. Burgemeester en wethouders van Voorschoten ontvingen op 5 februari 2001 de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer:
* Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer J.A. van Deursen b.v., Leidseweg 117, 2253 AA Voorschoten (het genoemde Besluit is op deze reeds bestaande inrichting van toepassing geworden);


* Besluit riool- of poldergemalen milieubeheer Gemeente Voorschoten voor het oprichten van een rioolgemaal.

Deze meldingen liggen vanaf heden tot 11 april 2001 ter inzage bij het informatiecentrum van bureau Voorlichting en Communicatie van het gemeentehuis. Inzage is mogelijk op werkdagen van 08.30 uur tot 12.30 uur en 's middags en donderdagavond van 18.00 uur tot 20.00 uur op afspraak..