Gemeente Voorschoten

Kapvergunning

Verleende kapvergunningen:

* 21 februari 2001 voor het rooien van 1 esdoorn staande in de achtertuin van het pand Benvenutolaan 33 te Voorschoten;
* 21 februari 2001 voor het rooien van 1 esdoorn staande in de achtertuin van het pand Palestrinalaan 54 te Voorschoten;
* 21 februari 2001 voor het rooien van 1 ceder staande in de achtertuin van het pand Ter Wadding 43 te Voorschoten;
* 21 februari 2001 voor het rooien van 9 (knot)wilgen, 1 ceder en 6 coniferen(groep) staande in de tuin van het pand Grieglaan 7 te Voorschoten.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot 6 weken na verzending of uitreiking van een vergunning (zie bovenstaande data) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning bij het college van burgemeester en wethouders.