Gemeente Uithoorn

Kinderboerderij tijdelijk gesloten
In verband met het besmettingsgevaar voor Mond en Klauwzeer heeft het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij dringend verzocht kinderboerderijen te sluiten.

Daarom is ook kinderboerderij "De Olievaar" aan de A. Philipsweg 2 per direct gesloten voor het publiek.
Ook de weide in de Biezenwaard waar de runderen lopen is afgesloten voor publiek.
Bezoekers van het park wordt dringend verzocht de weide niet te betreden en de runderen niet te voeren of aan te raken.

Hierdoor wordt het risico op verspreiding door mens-dier contact geminimaliseerd.

De duur van afsluiting van de kinderboerderij is nog onbekend en hangt af van het verloop en de verspreiding van de Mond en Klauwzeer.