Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV)

Informatie: VOOR DE PERS

CNV Metaaltechniek is een vakgroep van de CNV BedrijvenBond

02-03-2001

Acties metaaltechniek gaan krachtig van start

CNV Metaaltechniek gaat er van uit, dat slechts een wonder de geplande acties in de metaaltechniek aanstaande maandag nog kan tegenhouden. Een verzoek van de werkgevers om nog eens bijeen te komen, zodat zij hun eindbod nader kunnen toelichten, is door de bond afgewezen.

De bond stelt vast, dat de werkgevers slechts willen vasthouden aan de inhoud van hun op 8 februari gedane eindbod. Zodoende ligt er voor de bond geen basis voor nader overleg en houd hij onverkort vast aan het gestelde ultimatum.
Dit betekent, dat maandag de acties in deze sector voluit van start gaan. De aftrap concentreert zich hierbij op:


* Wolter & Dros in 's-Heer Arendskerke. Hierbij is Annemieke Bezemer, eerste onderhandelaar van CNV Metaaltechniek, en bestuurder Albert van Damme, vanaf ongeveer 07.30 uur aanwezig;

Een uitgebreidere lijst van bedrijven volgt begin volgende week.

Nadere inlichtingen:

Annemieke Bezemer
030-6348213
Nancy Abelskamp (persvoorlichter)
030-6348242