READER'S DIGEST

Nokia en het huwelijk hebben het vertrouwen van Europeanen

Nokia en het huwelijk hebben het vertrouwen van Europeanen - volgens enquête.

London - Een nieuwe enquête, die vandaag door Reader's Digest werd gepubliceerd, toont aan dat Nokia mobiele telefoons het meest vertrouwde merk en het huwelijk het meest vertrouwde instituut, voor de Europeanen is - wat zeker als een schok zal aankomen bij de Europese Gemeenschap, de kerken, en de vakbeweging.

Voor het onderzoek naar de meest vertrouwde merken in Europa, de European Trusted Brands Survey 2001, een breed opgezet consumentenonderzoek dat heel Europa be-slaat, heeft de Reader's Digest 17.027 mensen in 18 Europese landen onder-vraagd, waaronder landen in Centraal- en Oost-Europa. De kandidaten werd verzocht, om de meest vertrouwde merken aan te geven in 18 productgroepen en om 10 instituten te waarderen wat betreft het daarin gestelde vertrouwen: van veel tot helemaal geen. Het werd de mensen ook gevraagd hoe zij over zichzelf dachten.

Over Persoonlijkheid

De enquête laat zien, dat de meeste Europeanen zichzelf beschouwen als loyaal, optimistisch en actief - de top 3 eigenschappen. De Fransen beschouwen zichzelf als het meest gestresst, de Denen zijn het meest optimistisch en de Portugezen zijn het meest gepassioneerd.

Over Merknamen

De enquête toonde aan dat op vele markten, zoals luchtvaartmaatschappijen, de Europeanen de plaatselijke merken meer vertrouwen dan de andere. Maar op andere gebieden blijken de wereldwijde merknamen de geografische en culturele grenzen te hebben overschreden. De merknamen die op de eerste plaats stonden in ver-schil-lende landen omvatten Nokia mobiele telefoons, Sony (hifi/audio), Canon camera's, Colgate tandpasta en Ariel waspoeder.

Het Internet bleek zeer laag te scoren wat betreft het consumentenvertrouwen. Slechts één van de drie (37%) deelnemers was in staat een Internet- of een dot.com-bedrijf te noemen dat men wel vertrouwde. AOL stond aan top in Engeland en Duitsland terwijl alle andere landen andere merknamen noemden.

Over Instituten

Het huwelijk is het instituut waarin mensen het 'grootste vertrouwen' in stellen in zeventien van de achttien landen waar de enquête gehouden werd. Echter, in Rusland had de helft van de deelnemers er maar weinig vertrouwen in.

Verbazingwekkend genoeg, bezit één op de vijf Europeanen 'helemaal geen vertrouwen' in de kerken. Het vertrouwen is het hoogst in delen van Scandinavië, Polen, en Portugal en het laagst in België en de Tsjechische Republiek.

In acht van de achttien landen zegt de meerderheid van de bevolking 'een groot vertrouwen' te hebben in de pers, met een overweldigend percentage van 69% van de Finnen die het hiermee eens zijn. Niettemin is het vertrouwen in de pers het laagst in Engeland, Rusland en Italië.

Zes van de tien Europeanen bezitten 'niet erg veel of helemaal geen vertrouwen' in de Europese Gemeenschap. Interessant detail: de Oost-Europese landen die nog geen lid zijn, staan er in het algemeen positiever tegenover dan de landen die al wel lid zijn. Het vertrouwen onder de EEG lidstaten is het laagst in Engeland, Duitsland en Zweden.

In heel Europa zijn er twee maal zoveel mensen die geen vertrouwen hebben in de vakbeweging als mensen die er wel vertrouwen in hebben, maar per gebied zijn de verschillen aanzienlijk. Deelnemers in de Oost-Europese landen zijn in het algemeen negatiever gestemd over de vakbeweging dan die in Noord-Europa. In Engeland bezat 67% van de deelnemers weinig of geen vertrouwen in de vakbeweging vergeleken met een gigantisch percentage van 89% in Italië.

Noten aan de redactie:

Hoogtepunten van de enquête

Reader's Digest Trusted Brands is een van de grootste en meest omvangrijke consumentenenquêtes die ooit in Europa is ondernomen.

Geografisch bezien, besloeg de enquête 18 Europese landen, inclusief Centraal-en Oost-Europa.

Het belangrijkste doel was te ontdekken welke merken de Europeanen het meest vertrouwen in achttien consument productgroepen, en die merken te waarderen wat betreft kwaliteit, waar voor je geld, betrouwbaarheid, imago en begrip voor de behoeften van de consument.

Deelnemers werden genomen uit de Reader's Digest abonnementsadministratie van 5,4 miljoen Europeanen. De gewogen selectie en de gewogen resultaten waren van toepassing. Het profiel van de deelnemers is daarom representatief voor een brede groep uit de bevolking in elk land waar de enquête gehouden werd.

In totaal werden 17.027 enquêtes ingestuurd.

Over heel Europa, werd een totaal van 221.535 stemmen uitgebracht over achttien productgroepen en meer dan 4.000 merknamen werden genoemd.

De Top Acht van Merken in Europa

Merk naam Het aantal landen waar Productgroep de merken wonnen

Nokia 18 mobiele telefoon Sony 15 hi-fi/audio Nivea 15 cosmetica/huidverzorg ing
Canon 14 camera's Colgate 14 tandpasta IBM 11 computers Ariel 8 zeeppoeder L.Oreal 8 haarverzorging

Nederland Eveline Bouman DLV Public Relations Tel: +31 (0)23 554 20 30
E-mail: eveline@dlvpr.nl

België Tom De Bruyckere Mind the Gap Tel: +32 (0)476 45 15 03 E-mail:
tom.de.bruyckere@pnbrussels.com

Portugal & Spanje Teresa Figueira NR Consulting Tel.: +351 21 413 62
00
E-mail: Teresa.Figueria@nrconsulting.com

Duitsland & Zwitserland Uwe Horn Reader's Digest Tel.: +49 (0) 711/6602-521
E-mail: presse@readersdigest.de

Denemarken, Noorwegen & Finland Eeva Karki Reader's Digest Finland E-mail:
Eeva.Karki@valitutpalat.fi

Frankrijk Jean-Philippe Bertrand Reader's Digest France Tel.: 01 46 74 86
43 Fax: 01 46 85 80 E-mail: jean-philippe.bertrand@readersdigest.fr

Polen Olga Pomianowska Przeglad Reader's Digest Tel.: (48-22) 654 55 44 Fax:
(48-22) 654 55 33 E-mail: olga.pomianowska@digest.com.pl

Rusland Maria Daukshta Reader's Digest Tel.: +7 (095) 728 40 85 E-mail:
Maria.Daukshta@readersdigest.com

Engeland & andere niet genoemde landen: Jeanette Hurdle Midas PR Tel.:

00 44 (0)20 7590 0804 E-mail: jeanette@midaspr.co.uk

02 mrt 01 15:40