Belangenbehartiging werkzoekenden in de steigers Barend van der Wal - annette.vrielink@fnv.nl

Nieuw FNV-project in Enschede. Dit voorjaar start de FNV een experiment met een informatie- en adviespunt voor werkzoekenden in Enschede. Hiervoor speciaal opgeleide kaderleden gaan spreekuren organiseren. Zij signaleren bovendien knelpunten bij de dienstverlening van instanties en denken mee over de wijze waarop de positie van werkzoekenden verbeterd kan worden.

Deze e-mail is een resultaat van uw abonnement op http://www.fnv.nl/berichtenservice. Meer nieuws? Ga naar http://www.fnv.nl/oost