Partij van de Arbeid

Persbericht PvdA

Den Haag, 2 maart 2001

PvdA-fractie wil EU-waarneming bij verkiezingen Ivoorkust

Vandaag is de spoedmissie van 'Parlementarians for Global Action' uit Ivoorkust teruggekeerd. Deze conflictpreventieve missie was een Nederlands initiatief en bestond uit het PvdA Tweede Kamerlid Bert Koenders, Europarlementariër Emma Bonino, een Amerikaanse parlementariër en 3 Afrikaanse Parlementariërs. Er is uitgebreid gesproken met president Gbagbo, het Ivoriaanse kabinet, oppositiepartijen en religieuze groeperingen.

De PvdA-fractie verzoekt de Nederlandse regering in het licht van de gespannen situatie in Ivoorkust het initiatief te nemen tot het zenden van waarnemers voor de verkiezingen in maart. Minister van Aartsen zou hier in EU-verband op zo kort mogelijke termijn het initiatief toe moeten nemen. Internationale waarneming is een van de weinige instrumenten om de opgelopen spanning in Ivoorkust - met regionale repercussies voor Guinee, Liberia en Sierra Leone - te matigen.

Ook verzoekt de PvdA de dialoog met Ivoorkust in EU-verband te verstevigen op basis van voorwaarden met betrekking tot mensenrechten, veiligheid en anti-corruptie. Dit moet leiden tot hervatting van de relatie tussen Ivoorkust en de internationale gemeenschap. De PvdA vindt Nederlandse initiatieven noodzakelijk in het kader van het Afrikabeleid en de invulling van het conflictpreventiebeleid.

De missie van parlementariërs zal op korte termijn spreken met VN-vertegenwoordiger Brahimi die door Secretaris Generaal Annan naar Ivoorkust wordt gezonden.