Gemeente EmmenPersbericht: bibliotheek Emmen en PBC, 2 maart 2001

Samenwerking bibliotheek Emmen en Provinciale Bibliotheekcentrale stap dichterbij

De verregaande samenwerking tussen de Openbare Bibliotheek Emmen (OBE) en de Provinciale Bibliotheek Centrale Drenthe (PBCD) kan binnenkort gerealiseerd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten de raad voor te stellen om hiervoor 1.384.750 beschikbaar te stellen, verdeeld over vier jaar. Het grootste deel hiervan (± acht ton) wordt in 2001 betaald.

Door de samenwerking ontstaat een bibliotheek-structuur die recht doet aan de ambities die passend zijn voor een gemeente met een dergelijke omvang. Tegelijkertijd wordt maximale samenwerking bewerkstelligd op provinciaal niveau.

Bestemming

Het geld is ondermeer bestemd om 50% van het financiële tekort dat de afgelopen jaren bij de bibliotheek Emmen is ontstaan, weg te werken (een kleine zes ton). Daarnaast is een bedrag van twee ton uitgetrokken voor de afhandeling van de uitspraak van de rechtbank in verband met de OBE-rekening 1997. Een klein bedrag (± 75.000)wordt ingezet als Harmonisatiebijdrage om de bibliotheek Emmen ook voor de toekomst financieel gezonder te maken. Het laatste deel bestaat uit een Innovatiebijdrage van ruim vijf en een half ton met behulp waarmee een meer eigentijdse bibliotheek gecreëerd kan worden. Dit bedrag wordt ondermeer gebruikt voor marketing, training en opleiding, automatisering en detachering.

Bijdrage bibliotheek

Naast de inspanning van de gemeente zal de bibliotheek Emmen de komende drie jaren zelf ook alle zeilen bij moeten zetten. Allereerst om het financiële tekort weg te werken, maar ook om een volwaardige harmonisatiepartner te worden. Zo zal er een aantal formatieplaatsen moeten verdwijnen, het collectiebudget wordt een ton lager en de bibliotheek zal structureel ruim 66.000 meer eigen inkomsten moeten verwerven.

Taakstelling

Tijdens de takendiscussie heeft de gemeenteraad het bibliotheekwerk een structurele taakstelling opgelegd van 200.000. 50.000 hiervan is inmiddels gerealiseerd. De overige 150.000 werd afhankelijk gesteld van efficiencywinst die met de harmonisatie bereikt zou kunnen worden. Vanaf 2001 is deze taakstelling dan ook een feit.Alle rechten voorbehouden. Aan de op deze pagina's gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend
(c) 2001 Gemeente Emmen