Gemeente Leiden

Offerfeest/ vervoerverbod i.v.m. mond- en klauwzweer

Maatregelen mond- en klauwzeer leiden tot afgelasting Offerfeest

De werkgroep Offerfeest, de gemeente Leiden en de politie hebben donderdagmiddag in goed overleg besloten, dat het Offerfeest dit jaar niet kan doorgaan. Oorzaak hiervan zijn de maatregelen van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ter voorkoming van de verspreiding van mond- en klauwzeer. Het verbod op het bijeenbrengen van onder meer runderen, schapen en geiten is gisteren verlengd en ook het vervoer van schapen en geiten is nog steeds verboden. Omdat er geen zicht is op spoedige beëindiging van deze maatregelen, is de beslissing genomen om het Offerfeest dit jaar af te gelasten.
Voor de islamitische gemeenschap is het Offerfeest een belangrijke traditie. Daarom is zo lang mogelijk gewacht met deze beslissing. De islamitische organisaties zullen hun achterban zo spoedig mogelijk inlichten over het feit dat het Offerfeest -dat op 5, 6 en 7 maart zou worden gehouden- dit jaar niet kan doorgaan. De islamitische Leidenaars zullen hierover met name worden geïnformeerd door de Turkse moskee (tel. 071-521 28 51) en de Marokkaanse moskeeën in de Rembrandtstraat (tel. 071-514 69 14) en in de Bonairestraat (tel. 071-521 00 22).
De politie en de Algemene Inspectie Dienst zullen er streng op toezien dat de maatregelen worden nageleefd en dat in geen geval tot illegale slachting wordt overgegaan. Op illegale slachting staan forse straffen.