KRO

Postbus 23000
1202 EA HILVERSUM
tel.035 6713911
kro@omroep.nl

NIEUWS

Hilversum
2 maart 2001

"Kampvuren langs de evenaar"

In de jaren voor en na de oorlog zaten enorm veel mensen aan hun radiotoestel gekluisterd als dr. Paul Julien bij de KRO zijn causerieën hield over zijn belevenissen in Afrika. Onderzoeker en ontdekker was hij, een hartstochtelijk reiziger. Op 17 februari j.l. overleed Julien, op een maand na 100 jaar oud en daarmee (voor zover bekend) de oudste KRO-medewerker.

In het dagelijks leven was hij leraar scheikunde, maar zijn hart lag bij reizen en bij Afrika. Vanaf 1926 trok hij veertig jaar lang door dat continent, dat hij openlegde middels zijn radioprogramma's, lezingen, boeken, tekeningen en foto's. Hij schreef drie boeken, o.a. 'Kampvuren langs de evenaar' dat in Nederland een oplage haalde van meer dan 100.000 exemplaren, verscheen in zeven talen, en nóg op veel Nederlandse boekenplanken te vinden moet zijn.

Paul Julien deed als amateur-antropoloog onderzoek onder met name de pygmeeën. Hij deed onderzoek naar de verdeling van de vier bloedgroepen en toonde o.a. aan, dat - anders dan werd aangenomen - er geen verwantschap bestaat tussen de pygmeeën en de bosjesmannen. Ook was hij de eerste Europeaan die in contact kwam met de Mikaya- en Bakah-pygmeeënstammen. Toch bekende hij in een interview met NRC/Handelsblad in 1998 dat zijn onderzoeken voor de wetenschap eigenlijk niet zo veel hebben opgeleverd. "De wetenschap heeft mij ingehaald."

Als gelovig katholiek doopte hij stervenden in de Afrikaanse binnenlanden. Een citaat uit zijn boek 'Pygmeeën' toont zijn taalgebruik, zijn katholiciteit én zijn gevoelens voor de pygmeeën: "Toen ik deze ongelukkige pygmeejongen de nooddoop toediende, dacht aan de velen die ik mocht bijstaan in hun stervensuur en waarvan de herinnering na bijna dertig jaar arbeidens in Afrika verbleken gaat. Maar soms flitste de lichtende vreugde in me op, dat ik al deze donkere medemensen, wier tragisch einde door o.a. blikseminslag, slangenbeet, gebrek aan eten en ook nog: moord uit jalouzie, ik niet kon verhinderen, toch éénmaal terug zal zien, daar waar géén moordend onweer, géén steenadders, géén honger en géén verraderlijke gifmoord bestaat. Hoe het ook zij, boven heb ik in ieder geval een aantal donkere vrienden wier gezichten, wier namen, wier dorpen ik zelfs vergeten ben, als ik, geve het God, het doel van mijn laatste reis mag bereiken."

Zijn KRO-radiocauserieën waren bijzonder populair. Julien hield ze in de jaren 1932 t/m 1938, in 1946/1947 en 1949 t/m 1952; het waren verslagen van zijn 29 expedities, met als titels o.a. 'Als bloedjager in Liberia', 'Kruistocht in Afrika' en 'Kampvuren langs de evenaar'. Hij werd door de KRO-studiochefs uit die tijd beschouwd als één van de twee beste radiosprekers.