Gemeente Leeuwarden

Bezoek staatssecretaris aan Leeuwarden

Het werkbezoek dat Staatssecretaris mev. A.E. Verstand-Bogaert afgelopen maandag aan de gemeente Leeuwarden bracht, in het kader van emancipatie en dagindeling, was een groot succes. Samen met de burgemeester en wethouder Brok werd een bezoek gebracht aan EQUA, bureau voor emancipatiediensten, het Anna Blaman Huis en de buurtschool Heechterp/Schieringen.

De belangstelling voor emancipatie staat prominent op de landelijke politieke agenda. Dat Leeuwarden op de emancipatoire kaart van Nederland een belangrijke plaats inneemt, is mede te danken aan de voortrekkersrol die het Anna Blaman Huis inneemt als bewaarplaats van soms zeer spraakmakende archiefobjecten op het gebied van homosexualiteit en aan EQUA die maatschappelijk breed gedragen projecten initieert op het gebied van emancipatie en dagindeling.