Gemeente Zwijndrecht

Kade Zomerlust wordt passantenkade

De vele schepen die Zwijndrecht op de Oude Maas dagelijks passeren geven het gebied rond de Maashaven haar levendigheid en aantrekkelijke uiterlijk. Veel Zwijndrechtenaren genieten met regelmaat van het uitzicht en de bedrijvigheid op het water; de Waterbus die passagiers brengt en haalt aan het Veerplein en de boten die langs de kade en in de Maashaven liggen boten afgemeerd. Gemeente Zwijndrecht wil dit gebied aantrekkelijker maken door onder andere de vestiging van meer horeca. Door de bouw van Westkeetshaven zal het gebied meer leven ingeblazen worden. In dit bouwproject is onder andere een boulevard opgenomen. De scheepvaart en het afmeren van schepen geven het gebied extra levendigheid.

Aan de kade Zomerlust bestond tot voor kort een afmeervoorziening voor schepen die langdurig wilden aanleggen. Hier lagen vaak grote auto- en containerschepen. Deze afmeervoorziening is van groot belang voor de binnenschippers. Ter hoogte van Zwijndrecht is er voor hen verder geen goed alternatief. Naast deze voorziening was in het gebied behoefte aan een plaats waar schepen kortdurend kunnen aanleggen. Een plaats waar schepen niet langer dan drie uur de loopplank mogen uitleggen om bijvoorbeeld boodschappen of zaken te kunnen doen of om passagiers van boord te laten of aan boord te nemen. Een dergelijke aanlegplaats past goed binnen het plan om het Veerplein verder te ontwikkelen.

Daarom is in de afmeervoorzieningen sinds kort een wijziging opgetreden. De voorziening bij kade Zomerlust, waar tot voor kort nog langdurig afgemeerd mocht worden is een kortdurende ligplaats geworden (passantenkade). Incidenteel kunnen hier dan ook hospitaalschepen of andere passagiersschepen die ouderen, zieken of gehandicapten vervoeren langere tijd aanleggen. Bij speciale evenementen kan ook van de regel afgeweken worden. Voor schepen die langdurig willen afmeren is bij het voormalige Euryza-terrein een tijdelijke voorziening getroffen. Later zullen er, passend in het bestemmingsplan, vervangende afmeervoorzieningen voor langdurig aanleggen opgenomen worden in het Westkeetshaven-plan.

Oplevering van de definitieve afmeervoorzieningen is afhankelijk van de voortgang van het Westkeetshavenplan en is mede afhankelijk van goedkeuring door Rijkswaterstaat.