Gemeente Borsele

HULDIGING SPORTKAMPIOENEN 2000

Elk jaar worden tijdens het SPORTGALA BORSELE de sportkampioenen uit de gemeente Borsele gehuldigd. Daarnaast worden de sportvrijwillig(st)ers in het zonnetje gezet. Het Sportgala zal worden gehouden op 2 maart 2001
Om voor de huldiging van sportkampioen of sportvrijwillig(st)er in aanmerking te komen moet aan enige selectiecriteria voldaan worden. Voor de diverse categorieën zijn deze als volgt. Criteria jeugdige sportkampioenen.
de maximale leeftijd is tot en met 12 jaar;
men moet een 1e plaats gehaald hebben op provinciaal niveau of een 1e, 2e of 3e plaats op nationaal, Europees of wereldniveau; teams of elftallen moeten kampioen geworden zijn in hun klasse; Criteria overige sportkampioenen.
men moet ouder zijn dan 12 jaar;
men moet een 1e plaats gehaald hebben op provinciaal niveau of een 1e, 2e of 3e plaats op nationaal niveau;
men moet een aanzienlijk prestatie geleverd hebben op internationaal niveau;
bij teams of elftallen komen uitsluitend het eerste team of elftal van een vereniging die kampioen geworden zijn in aanmerking; Criteria sportvrijwillig(st)er.
mensen die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk maken voor een vereniging;
per vereniging mogen er maximaal 2 vrijwillig(st)ers worden voorgedragen;
de voordracht dient voorzien te zijn van een goede motivatie. Voor alle categorieën geldt dat men in de gemeente Borsele woonachtig moet zijn.
De sportkampioenen en de vrijwillig(st)ers kunnen schriftelijk tot 10 januari 2001 worden opgegeven bij de Gemeente Borsele, t.a.v. cultuur en sport, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand.