SISWO/Instituut voor Maatschappijwetenschappen

STUDIEGROEP GEZONDHEID, ZIEKTE EN ZORG

studiemiddag op vrijdag 2 maart 2001 van 13.30 tot 16.00 uur

Het thema is:

ETHNICITEIT: VOORBEELDEN VAN KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE STUDIES.

Plaats: SISWO/ Instituut voor Maatschappijwetenschappen Plantage Muidergracht 4
Amsterdam (te bereiken met de metro Station Waterlooplein, uitgang Hortusplantsoen)

PROGRAMMA

13.30 Opening door dagvoorzitter Fijgje de Boer

13.35 - 14.00 Marc Bruijnzeels: "Ethnische minderheden in de huisartspraktijk: empirische resultaten tot nu toe." In deze inleiding zal Marc Bruijnzeels de belangrijkste onderzoekresultaten presenteren over ethnische minderheden in de huisartspraktijk. Vooral toegang tot en kwaliteit van de zorg worden besproken. De kwantitatieve onderzoekresultaten tonen een beeld van grotere consumptiebehoefte en van slechtere kwaliteit van zorg. Verklaringen voor de gevonden verschillen zijn nog speculatief.

14.00-14.25 Ria Borre: "Depressieve Turkse vrouwen in de Rijnmond" Het onderzoek van Ria Borre bestaat uit: (1) een vragenlijst, die zij ontwikkeld heeft; (2) een diagnostisch interview, gebaseerd op life histories. Het onderzoek verkeert in de fase van dataverzameling, afronding van de dataverzameling is in juni.

14.25 - 15.00 Pauze

15.00 - 15.55 Discussie (referent: dr. P. Verbeek-Heida)

15.55 - 16.00 Mededelingen + toekomstplannen

Informatie:
Ad Goethals
tel. 020 5270651
e-mail: goethals@siswo.uva.nl