Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

vrijdag 2 maart 16.00 uur
oratie prof.dr. A. Lubotsky
faculteit Letteren
vakgebied vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap Lubotsky over zijn vak: "Het bijzondere aan de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap is de combinatie van alfa- en bèta-elementen. Aan de ene kant is de historische taalwetenschap een bijna exacte discipline waarbij men rekening moet houden met de wetmatigheid van de taalontwikkeling, met klankwetten en grammaticale structuren. Tegelijkertijd houdt de onderzoeker van het Indo-Europees zich bezig met de studie van oude teksten. Hij bestudeert de grootste monumenten van de menselijke geest, zoals de epen van Homerus, de Rigveda, de Beowulf, de Oud-IJslandse sagas en het Oud-Ierse epos; hij probeert de moeilijk toegankelijke Hittitische en Tochaarse teksten te ontwarren en Frygische en Lycische inscripties te doorgronden.'


(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties:
Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005


Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst (Internationalisering, Communicatie en Studenten)
Tel. 071-5273282 / Email BT.Hogenelst@ics.leidenuniv.nl / 22 februari 2001, 10:45 uur