Provincie Groningen

Groningen, 28 februari 2001 Persbericht nr.40

Uitnodiging

Op 2 maart aanstaande zullen de Provincie Groningen en de gezamenlijke asielzoekerscentra het Convenant "Leer- en Werkprojecten Asielzoekers" ondertekenen in het asielzoekerscentrum van Oude Pekela. U bent hierbij vanaf 10.00 tot 11.30 uur van harte welkom aan de Hooiweg 1, (tegenover restaurant de Pekelahof).

De asielzoekerscentra en de Provincie zijn vertegenwoordigd door de clusterdirecteuren van de AZC's in Groningen Ger Meijer (Zuid/Oost), Gerrit Schuurhuis (West), Chrétien van den Akker (regio Dollard) en Koos de Vetten (Centraal) en de gedeputeerden Joop Boertjens (Arbeidsmarktbeleid) en Henk Bleker (Welzijn & Zorg).

In het convenant zijn afspraken gemaakt over acties van alle partijen die kunnen leiden tot wettelijke en verantwoorde betaalde banen voor asielzoekers. Bewoners van asielzoekerscentra in onze provincie krijgen nu nog onvoldoende mogelijkheden om zich aan te bieden op de arbeidsmarkt. Hierdoor komen maatschappelijke participatie, individuele vaardigheden en weerbaarheid van asielzoekers in het gedrang. Werken aan werk voor asielzoekers betekent een toegevoegde waarde zowel bij een definitief verblijf in Nederland als bij terugkeer naar het land van herkomst. Door het beschikbaar stellen van personele capaciteit binnen het Bureau Ontwikkeling Arbeidsmarktprojecten (BOA), hoopt de Provincie dat het initiatief bij zal dragen aan een toename van het maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers, 050 - 316 41 39