Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Intreerede

Akoestiek
02 maart 2001 | 16.00 uur
Prof.dr.ir. A. Gisolf, hoogleraar Akoestische Beeldvorming en Geluidbeheersing, faculteit Technische Natuurwetenschappen

De digitale akoestische camera
Een akoestische afbeelding toont vele overeenkomsten met een optische afbeelding via lenzen en detectoren. Het principe van afbeelding met akoestische golven vinden we in de medische diagnostiek, in seismisch onderzoek van de aarde, in de analyse van de akoestische response van een concertzaal en in de analyse van lawaaibronnen zoals vliegvelden en snelwegen. Al deze technieken hebben gemeen dat met detectorarrays gewerkt wordt, die voorwaartse en achterwaartse extrapolatie van de data in ruimte en tijd toestaan. Het onderzoek in de sectie Akoestische Beeldvorming en Geluidbeheersing van de afdeling Technische Natuurkunde aan de TU Delft omvat alle bovengenoemde gebieden van akoestische beeldvorming. Het seismische onderzoek ten behoeve van de olie en gasindustrie, dat zich traditioneel met afbeelden van de aarde en het elimineren van meervoudige reflecties heeft beziggehouden, gaat nu ook uitgebreid worden naar kwantitatieve interpretatie van de data voor betere integratie met andere reservoir gerelateerde disciplines om daardoor tot een geïntegreerd management van olie en gasreservoirs te komen. Het akoestisch onderzoek richt zich op meer-kanaalsregistratie van geluidsvelden met als doel het analyseren en auraliseren van geluid, en op het meerkanaals genereren van geluidvelden voor het simuleren van bewegende bronnen en zg. "surround sound".