Newconomy

Newconomy geeft opheldering over feitelijke onjuistheden ten aanzien van ABN AMRO

2 maart 2001

Newconomy N.V. verklaart naar aanleiding van de in de pers verschenen publicaties:


1. ABN AMRO en ABN AMRO Rothschild zijn op geen enkele wijze betrokken geweest bij de schorsing van de bestuursvoorzitter van Newconomy, Maurice de Hond, op 22 januari jl.

2. Het prospectus dat ten grondslag lag aan de beursintroductie van het aandeel Newconomy op 20 april 2000 is juist. Het prospectus geeft op pagina 66 op accurate en volledige wijze de administratievoorwaarden van de Stichting Newconomy Network Fund weer.

3. Op 19 april 2000 is door de Stichting Newconomy Network Fund aan drie leden van de Raad van Commissarissen een lening van EUR 100.000 per persoon tegen zakelijke voorwaarden verstrekt, waarmee deze leden certificaten van aandelen Newconomy hebben verkregen. Hier heeft Newconomy ABN AMRO Rothschild niet op gewezen, omdat de toekenning heeft plaatsgevonden in de veronderstelling dat deze in lijn was met de administratievoorwaarden van de Stichting Newconomy Network Fund. Men ging er van uit dat leden van de Raad van Commissarissen gezien kunnen worden als werknemers als ook genoemd onder "employees" op pagina 66 van het prospectus.

4. De op basis van de lening verkregen certificaten van aandelen zijn direct, conform de daarvoor geldende voorschriften, aangemeld bij de Stichting Toezicht Effectenverkeer. Inmiddels zijn de leningen door alle leden van de Raad van Commissarissen terugbetaald.

Voor nadere informatie (