LTO Nederland

Risico van uitbraak Mond- en Klauwzeer nog niet uitgesloten

Oproep LTO: 'Staak im- en export levend vee'

Vrijdag 2 maart 2001 - LTO-Nederland roept veehouders op de im- en export van levend vee direct te staken. De organisatie hoopt met deze vrijwillige maatregel de risicos van de insleep van Mond- en Klauwzeer (MKZ) tot een minimum terug te brengen. Hoewel veehouders niet zelf vee van en naar het buitenland transporteren, denkt LTO met de oproep het aantal internationale transporten te kunnen beperken.

Nederland lijkt tot dusver vrij van de zeer besmettelijke virusziekte. De negatieve uitslagen van de MKZ-testen zijn zeer verheugend. Toch is het risico nog niet geweken, meent LTO, gezien de situatie in de ons omringende landen. In het Verenigd Koninkrijk verspreidt de virusziekte zich dramatisch verder. In Duitsland zijn enkele schapen met antilichamen tegen het MKZ-virus aangetroffen; er is echter nog geen vervoersverbod voor schapen van kracht. Frankrijk ruimt massaal schapen preventief, maar heeft nog geen verzamelverbod afgevaardigd. België neemt praktisch dezelfde maatregelen als Nederland. Het risico dat we het virus alsnog binnenkrijgen, blijft aanwezig, zegt Chris van Gisbergen, namens alle veehouderijvakgroepen van LTO-Nederland.

De buurlanden zijn later of gaan minder ver met de preventieve maatregelen dan Nederland. EU-regels staan niet toe dat wettelijk de im- en export van levend vee wordt verboden. Een oproep eerder deze week van LTO-Nederland om alle transport van dieren die het MKZ-virus kunnen overbrengen te verbieden, werd door minister Brinkhorst van LNV niet overgenomen. Dit tot teleurstelling van LTO, die nu vertrouwt op de eigen verantwoordelijkheid van veehouders. De organisatie noemt het zeer positief dat de slachterijen eerder deze week al besloten vrijwillig de invoer van levend vee te staken.
Van Gisbergen: We hopen dat nu ook de handel deze opstelling steunt en vrijwillig de internationale dierbeweging beëindigt.

Mocht zich in Nederland een uitbraak van MKZ voordoen, zullen op grote schaal dieren die gevoelig zijn voor MKZ moeten worden gedood. Getroffen veehouders krijgen de schade dan vergoed uit het zogeheten Diergezondheidsfonds, wat tot een bedrag van één miljard gulden wordt gevuld door veehouders zelf door middel van heffingen per rund, varken, schaap en geit.

Nadere informatie: Chris van Gisbegen (tel. 06 53127846) en Geert Pinxterhuis (tel. 06 53754289)

Wilt u hierop reageren? Stuur dan uw e-mail naar: info@lto.nl

(Auteur: LTO-Nederland)