Vereniging Elektrotechnisch Vakonderwijs

Amersfoort-Nijkerk, 2 maart 2001

Samenwerking ECABO en VEV aan één ICT-loket

In 2000 hebben de landelijke organen beroepsonderwijs ECABO en VEV, onder de paraplu van het `Task force project MBO-ICT', een aantal ICT-kwalificaties voor het MBO samengevoegd in één kwalificatiestructuur. Dit jaar starten beide landelijke organen een gezamenlijk project ter verbreding van die nieuwe kwalificatiestructuur met instemming van het Ministerie van OCenW en de Adviescommissie Onderwijs Arbeidsmarkt (ACOA).

Het project is uniek voor het MBO en beoogt een optimale helderheid in beroepsopleidingen en -kwalificaties te creëren voor het bedrijfsleven en toekomstige werknemers. Voor onderwijsinstellingen biedt de integratie en onderlinge afstemming van kwalificaties de mogelijkheid om het beroepsonderwijs efficiënter in te richten. Op veel onderwijsinstellingen is daarmee al een begin gemaakt door het ICT-onderwijs van de unit techniek en van de unit administratie te bundelen in een nieuwe ICT-unit. Deze ontwikkeling wordt versterkt doordat de nieuwe ICT-kwalificaties met ingang van augustus 2001 een prijsfactor hebben van 1.1. ECABO en VEV juichen deze ontwikkelingen toe en zullen onderwijsinstellingen waar mogelijk ondersteunen in deze efficiencyslag.

Uniek zijn betekent ook dat ECABO en VEV als eerste landelijke organen zijn geconfronteerd met beperkingen in de regelgeving die samenwerking bemoeilijken. Door OCenW en de ACOA is een tijdelijke oplossing gevonden voor de gezamenlijke regie van ECABO en VEV over de ICT-kwalificatiestructuur. De kwalificaties Servicemedewerker ICT, Medewerker beheer ICT en ICT-beheerder van de huidige ICT-kwalificatiestructuur staan nu geregistreerd onder CREBOnummers 10808, 10812 en 10811. Met ingang van augustus 2001 krijgt elk van deze drie kwalificaties twee CREBOnummers; een CREBOnummer voor VEV en een CREBOnummer voor ECABO.

Voor de onderwijsinstellingen resp. ICT-units verandert er inhoudelijk niets. Ook de prijsfactor blijft voor beide CREBOnummers 1.1. De CREBOnummers hebben uitsluitend betrekking op de werkgebieden van VEV en ECABO en dus op de BPV-plaatsen van leerlingen. Identieke kwalificaties, maar wel voor verschillende werkgebieden, t.w. geautomatiseerde productiesystemen en geautomatiseerde administratieve bedrijfsprocessen.
ECABO en VEV zullen gemeenschappelijk werken aan de toekomstige invulling van één loket voor ICT-kwalificaties.

voorlichting@vev.nl