Het Nederlandse Rode Kruis

2 Maart 2001

Rode Kruis helpt slachtoffers overstromingen Mozambique

Het Internationale Rode Kruis start een noodhulp-programma voor 30.000 mensen in Mozambique die als gevolg van de recente overstromingen hun woning moesten verlaten. De slachtoffers in de getroffen provincies Zambezi, Tete, Sofala en Manica worden onder andere geholpen met tenten, dekens, muskietennetten, kooksets, kleding en voorzieningen op het gebied van schoon drinkwater, sanitatie en gezondheidszorg. Voor het programma is circa 6,9 miljoen gulden nodig. Het wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Mozambikaanse Rode Kruis.

Honderden vrijwilligers van het Mozambikaanse Rode Kruis zijn vanaf het eerste uur actief in de hulpverlening. De voorbereiding op rampen is een van de taken van het Rode Kruis: na de overstromingen van vorig jaar februari werden noodvoorraden aangelegd die onmiddellijk konden worden gedistribueerd. Ruim 90.000 Mozambikanen zijn al gevlucht voor het wassende water. De verwachting is dat dit aantal sterk zal stijgen.

Het Rode Kruis houdt zich niet alleen bezig met de voorbereiding op rampen en de noodhulp tijdens rampen maar ook met wederopbouwprojecten. Het Nederlandse Rode Kruis steunt op dit moment wederopbouwprojecten in gebieden die vorig jaar door overstromingen werden getroffen: in Manica (Mozambique), Manicaland (Zimbabwe) en op Madagascar. De projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en de Rode-Kruisverenigingen ter plaatse. In Manica bijvoorbeeld worden klinieken en eerste-hulpposten gebouwd en drinkwatervoorzieningen en latrines aangelegd. De bevolking wordt beter voorbereid op overstromingen, onder andere door het aanleggen van noodvoorraden en het trainen van vrijwilligers. Het programma in Manica gaat binnen anderhalve maand van start en is gericht op 20.000 families. De huidige overstromingen vinden niet in het betreffende gebied plaats.