Persbericht RMC 2 maart 2001, info Kees Koenen, 06 - 54 93 62 19

Nieuwe sponsors voor de Records Management Conventie

Onlangs hebben twee bedrijven ervoor gekozen de Records Management Conventie (RMC) te ondersteunen als sponsor. Het betreft Microsoft Nederland en TAB Europa. Door het toetreden van deze twee bedrijven tot de groep RMC-sponsors wordt het belang van het onderwerp Records Management opnieuw onderstreept.
Microsoft zal inhoudelijk onder meer bijdragen aan het thema "E-mail en Records Management". TAB heeft haar strategie aangepast om vanuit haar specifieke expertise Records Management bij haar klanten mede vorm te geven. De ondertekening van de contracten vond plaats op een RMC-sponsorbijeenkomst in 't Huis "De Werve" te Voorburg.

(foto-onderschrift)
De contracten worden getekend. Op de foto van links naar rechts: Jan van den Hoven, General Manager TAB Europa, Kees Koenen van het RMC-bureau en Sjoerd Oosterhoff, Enterprise Partner Manager van Microsoft Nederland.

Records Management
Records Management omvat het hele spectrum van maatregelen gericht op het vormen en het onderhouden van het organisatiegeheugen, zodanig dat organisaties zich kunnen verantwoorden over hun handelen. Met "records" wordt hier bedoeld: het bewijs van het handelen van een organisatie. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om transacties van particulieren met hun bank, om besteding van projectbudgetten of om bijzonderheden in de voedselketen bij het zoeken naar de bronnen van BSE.

Records Management Conventie
De Records Management Conventie is bedoeld als platform dat professionals en geïnteresseerden op het gebied van Records Management bij elkaar brengt. Het RMC-bureau faciliteert workshops, discussieavonden en evenementen en levert RM-informatiediensten naar de behoefte van geabonneerde organisaties.
Het initiatief voor de RMC kwam tot leven in gesprekken tussen onder meer prof. dr. F.C.J. Ketelaar (Universiteit van Amsterdam) en de heer drs. J. Möller (Ministerie van Verkeer & Waterstaat). Inmiddels is een groot aantal personen en organisaties bij dit initiatief betrokken.

RMC-evenement op 29 maart: werken aan het organisatiegeheugen
Op donderdag 29 maart is er een RMC-evenement. Op dit evenement kunt u een kijkje nemen in de keuken van de RMC. Vanuit de thema-expertgroepen wordt over Records Management -thema's gerapporteerd; onder meer: E-mail en RM; RM-casussen uit de praktijk; preservering; opleidingen en coördinatie van RM-thema's. De nieuwste informatie vindt u op de website van de RMC: www.RMConventie.nl.

U kunt dit evenement bijwonen door zich te abonneren op de dienstverlening van de RMC, via info@RMConventie.nl.