Gemeente Helmond


persberichten
2 maart 2001
afspraken gemeente Helmond en praktijkschool Nieuwveld

Het bestuur van Praktijkschool 't Nieuwveld en de gemeente Helmond zijn het gisteren eens geworden over een tijdelijke oplossing voor de huisvestingsproblematiek van de Praktijkschool. Ook wordt door de gemeente en het schoolbestuur per directe ingang gewerkt aan een definitieve oplossing. De gemeenteraad krijgt uiterlijk in zijn vergadering van 26 juni een voorstel voor zo'n definitieve oplossing. Tussen nu en eind juni gaan een stuurgroep en een werkgroep aan de slag om het definitieve scenario uit te werken. Daarbij zal gekozen worden uit meerdere scenario's.
Tijdelijke oplossing
Met ingang van het nieuwe schooljaar (15 augustus aanstaande) krijgt de Praktijkschool een tijdelijk onderdak.
Een werkgroep, bestaande uit ambtenaren van de gemeente Helmond en personeel van praktijkschool 't Nieuwveld, zal een keuze moeten maken tussen het gebruik van noodlokalen die worden overgeplaatst vanuit 't Hout, of gebruik maken van een leegstaand gebouw. Tevens wordt bekeken of het gymlokaal van praktijkschool 't Nieuwveld in de tijdelijke situatie opgenomen kan worden.
Definitieve oplossing in de maak
Voor de definitieve, structurele oplossing zijn meerdere scenario's mogelijk. Om die scenario's tegen elkaar te kunnen afwegen zijn een stuurgroep en een werkgroep ingesteld. In de stuurgroep zitten onder andere de wethouders onderwijs en stedelijke ontwikkeling, alsmede twee leden van het schoolbestuur. De scenario's, die moeten worden bekeken en doorgerekend, bevatten mogelijkheden van nieuwbouw op meerdere locaties en/of het (mede)gebruik van bestaande schoolgebouwen. De stuurgroep heeft dinsdag aanstaande haar eerste vergadering. In die vergadering worden de mogelijke scenario's vastgesteld. Vervolgens zal de genoemde werkgroep deze scenario's uitwerken tot een definitieve, structurele oplossing. Op 26 juni krijgt de Helmondse gemeenteraad een voorstel om in te stemmen met een definitieve, structurele oplossing. Het moment van uiteindelijke realisatie is mede afhankelijk van het gekozen scenario. Wel is duidelijk door beide partijen afgesproken dat als streeftermijn twee jaar geldt voor het traject van nieuwbouw/verbouwing.