Website wijst weg naar erkende bedrijven

HILLEGOM - Voor veel ondernemingen is het sinds begin dit jaar niet meer nodig om over diploma's te beschikken. Onder meer in de bouw- en aanverwante sectoren kan hierdoor in principe iedereen een nieuw bedrijf beginnen. Voor de consument is één van de gevolgen dat het niet meer op voorhand duidelijk is of het bedrijf waar zaken mee wordt gedaan voldoende vakbekwaam en/of financieel solide is. Door voor een erkend bedrijf te kiezen, kan de consument deze onzekerheid omzeilen. Om deze ook te kunnen vinden, wijst de nieuwe website www.erkendebedrijven.nl de consument de weg naar een breed scala aan erkende bedrijven in de bouw.

In veel sectoren hoeven ondernemers sinds dit jaar geen papieren meer te hebben om een bedrijf te mogen beginnen. Het belangrijkste doel van het grotendeels afschaffen van de Vestigingswet was de werkgelegenheid te bevorderen. De regering verwacht dat door deze maatregel zo'n zestienhonderd nieuwe bedrijven zullen ontstaan.
Schaduwzijde van de afschaffing is dat het voor de consument veel onzekerheid en onduidelijkheid oplevert. Er worden immers geen eisen meer gesteld aan de vakbekwaamheid of solvabiliteit van een ondernemer. Of de klus geklaard wordt zoals afgesproken en of het überhaupt kan worden volbracht, moet de consument afwachten. Bij erkende bedrijven is dat risico minder groot. Om een erkenning te krijgen, moet een ondernemer over aantoonbare vakbekwaamheden beschikken en moet hij ook financieel voldoende draagkrachtig zijn. En als het onverhoopt toch misgaat, is er in de meeste gevallen een onafhankelijke instantie die klachten van consumenten onderzoekt en oplost.

Website

Zeker nu er een groot aantal nieuwe bedrijven actief gaat worden, is het belang toegenomen om voor een erkend bedrijf te kiezen. Dat weten is één, het vinden is twee. Voor een consument is het zeker nu niet meer altijd even helder met wat voor bedrijf hij te maken heeft. Om daar meer duidelijkheid in te scheppen, is op Internet een website voor erkende bedrijven opgezet: www.erkendebedrijven.nl.

Vanaf de startpagina van www.erkendebedrijven.nl, is voor talrijke sectoren snel te vinden welke erkende bedrijven hierin actief zijn. Zo zijn dan wel komen er onder meer pagina's met erkende stukadoors, schilders, makelaars, architecten, tegelzetters, sloopbedrijven, bouwmaterialenleveranciers, sprinklerinstallateurs, elektriciteitsbedrijven, hoveniers, binnenhuisarchitecten, beveiligingsbedrijven, behangers, glaszetters, en dergelijke.
Erkende bedrijven kunnen zich tegen een geringe vergoeding inschrijven om op deze pagina's vermeld te worden. Voorwaarde voor vermelding is uiteraard een bedrijfserkenning en eventueel een ISO-normering of een andere certificering, zoals het VCA-certificaat. Daarnaast is de vermelding van het inschrijvingsnummer van de Kamer van Koophandel verplicht, zodat een opdrachtgever snel kan controleren of een bedrijf voldoende solvabel is.