NED. CENTRUM VOOR VOLKSCULTUUR

Kardinaal Simonis celebreert mis tussen de botsautootjes

Tijdens het veertiende Maliebaanfestival dat plaatsvindt op de Utrechtse Maliebaan zal kardinaal Simonis de mis leiden in de autoscootertent. De kardinaal draagt de kermisexploitanten die, bijna op de stoep van zijn huis dit mooie stadsfeest organiseren een warm hart toe. De kardinaal was dan ook graag bereid om dit jaar de mis op te dragen.

Maliebaanfestival
Het Maliebaanfestival wordt georganiseerd door de twee kermisexploitanten: Tonnie Wouts en Joop Keijzer uit Bergen op Zoom in samenwerking met de stichting Stadsontspanning Utrecht en het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. Het Maliebaanfestival in Utrecht wil meer zijn dan een spetterende kermis met mooie draaimolens en circus.

ER IS EEN DIRECTE BAND TUSSEN KERMIS EN KERK. KERMIS, EEN VERBASTERING

VAN KERKMIS WAS HET FEEST BIJ DE INWIJDING VAN EEN NIEUW KERKGEBOUW.

DEZE PLECHTIGE INWIJDINGEN WERDEN JAARLIJKS FEESTELIJK HERDACHT EN ZO

ONTSTONDEN DE KERMISSEN MET EEN KERKELIJKE VIERING IN DE KERK EN

VERMAAK BUITEN HET GEBOUW.

Botsautootjes
Om de band met het kerkelijke verleden van de kermis te accentueren en te onderhouden wordt elk jaar tijdens het Maliebaanfestival een mis gehouden in de grote autoscooterattractie. De kerkgangers nemen plaats op stoeltjes die op de metalen vloer staan waar normaal de botsautootjes hun rondjes cirkelen. Een aantal gelukkigen kunnen zelf vanuit een botsautootje de mis volgen. De kermismis is uniek omdat deze plaatsvindt in een kermisattractie in de openlucht.

Sfeer
De mis wordt vooral bezocht door de vele exploitanten en hun gezinnen, die met hun salonwagens op de Maliebaan staan. Verder schuiven ook kerkgangers uit Utrecht aan en toevallige passanten. De muziek wordt verzorgt door een fanfarecorps. Bovendien zal het koor van de zusters Augustinessen kardinaal Simonis muzikaal bijstaan tijdens de mis. .
De kermismis vindt plaats op zondag 15 juli in de botsautootjestent op de Maliebaan in Utrecht en begint om 10.30 uur.