Gemeente Gent

E e n g r o o t s w e r k v a n o n t b l o t i n g . . . . (06/07/2001)

De spraakmakende tentoonstelling rond het vrijmaken van de centrumtorens in het Bijlokemuseum zit er net op en ondertussen speelde zich op de Korenmarkt

enkele weken geleden een vergelijkbare "opruimactie" af: door het opbreken van de werfinrichting vóór het westportaal van de kerk, werd de Korenmarkt meteen vijf are groter. Hierdoor verruimt de Gentse feestenzone met evenveel oppervlakte, wat de veiligheid in dit drukstbezochte stadsgedeelte zeker zal ten goede komen.

Deze werfopruiming luidde meteen het einde van de derde fase in van de restauratiewerken aan het kerkschip, waar op het eerste gezicht maar geen einde schijnt aan te komen.

Niets is echter minder waar.

De bovenbouw aan de kant Klein Turkije raakte inmiddels gerestaureerd, zodat men zich vanaf begin volgend jaar op de benedenbouw kan toespitsen: fase 4 aan dezelfde zijde en vanaf 2004 de kant Cataloniëstraat (fase 5). Rest dan nog de binnenafwerking (fase 6), de technieken en als toetje de restauratie van het wereldvermaarde Cavaillé-Coll-orgel.

Precies om dit orgel, dat sinds jaar en dag achter een omkasting met ongeduld op eerherstel wacht, onder de aandacht van het publiek te brengen loopt in het gerestaureerde bovendeel van het kerkschip ter gelegenheid van de Gentse Feesten een unieke fototentoonstelling, georganiseerd door het Vlaams Instituut voor Orgelkunst is samenwerking met de vzw "de Vrienden van de Sint-Niklaaskerk".

Het VIVO wil hiermee niet alleen haar activiteiten promoten (onder meer de Vlaamse Orgeldagen van 20 tot 24 augustus) maar wil tegelijk onderstrepen dat deze Caviallé-Coll - volgens kenners het beste instrument in zijn soort - vooraan prijkt op

de wereldranglijst van merkwaardige (maar bedreigde) orgels. Joris De Henau, die volgend jaar met een proefschrift rond dit prachtinstrument promoveert, tekende voor de inhoud van deze tentoonstelling.

Als men de 72 treden trotseert, krijgt men bovendien een ruimtelijk schouwspel dat letterlijk en figuurlijk de adem zal benemen: niet alleen zal men onder de indruk komen van de overwelvingen en het geritmeerde triforium, maar krijgt men via twee ramen in de toren een dieptezicht in het gerestaureerde koor.

Van zondag 15 tot en met zondag 22 juli met telkens bezoekmogelijkheden om 10, 10.20, 10.40, 11, 11.20 en 11.40 uur. Verzamelen aan de Sint-Michielskapel (zij-inkom Cataloniëstraat uitziend op de Veldstraat). Organisatie: Dienst Monumentenzorg.

Nadien krijgt het publiek per kwartaal ook nog de gelegenheid deze bovenruimte gratis en onder begeleiding te bezoeken. De eerstvolgende data zijn: 1 december 2001, 2 maart en 1 juni 2002. Vooraf telefonisch in te schrijven op het nummer (09)223 80 17 van de organisatie "de Vrienden van de Sint-Niklaaskerk te Gent" is wel noodzakelijk.

Informatie


- Dienst Facility Management - Gebouwen, Sint-Salvatorstraat 16, 9000 Gent, tel. (09)266 58 00, fax (09)266 58 49, e-mail tdg@gent.be


- Dienst Monumentenzorg, Hotel dHane Steenhuyse, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30, fax (09)269 37 55, e-mail monumentenzorg@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.

de heer Frank Wijnakker, schepen van Financiën, Stadseigendommen en Sport.