Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1
T o e g a n k e l i j k h e i d v o o r p e r s o n e n m e t e e n a u d i t i e v e h a n d i c a p w o r d t b e v o r d e r d d o o r h e t i n s c h a k e l e n v a n d o v e n t o l k e n (06/07/2001)

Binnen het stadsbestuur is men continu alert voor het uitbouwen van een voor iedereen optimale en integrale toegankelijkheid.

Om dit aanbod volledig te laten aansluiten bij de behoeften, vragen en verwachtingen van de diverse doelgroepen is sinds kort een Doelgroepenoverleg - Toegankelijkheid opgestart. Dit overleg heeft in eerste instantie tot doel een zicht te krijgen op de toegankelijkheidsknelpunten die de betrokkenen in onze stad ondervinden op het vlak van dienstverlening, onderwijs, middenstand, toerisme, cultuur, sport... . Op basis daarvan zullen dan de mogelijkheden om voor de gestelde problemen een oplossing te vinden, eveneens nader worden onderzocht.

Uit de gesprekken met de subdoelgroep Personen met een auditieve handicap is onder meer de vraag naar doventolken op de Gentse Feesten meermaals benadrukt.

Daarom werd aan betrokkenen gevraagd om uit het programmaboekje van vorig jaar een selectie te maken. Een achttal activiteiten werd door hen aangeduid.

Deze acht organisatoren werden in de loop van de maand mei door de bevoegde schepenen aangeschreven met de vraag of zij, voor Gentse Feesten - editie 2001, bereid waren mee in dit proefproject te stappen.

Vier organisatoren hebben hierop positief gereageerd. Mits een eigen financiële inbreng zullen zij samen met het Gentse stadsbestuur trachten te bouwen aan een voor iedereen toegankelijke Gentse Feesten, door op een welbepaald moment in hun Gentse Feesten-programma een gebarentolk in te schakelen.

Overzicht


1. zondag 15 juli - Verhalenzolder Baba Jaga (Blekersdijk 13) -

van 15 tot 16 uur

Beatrice en het stekelvarken

Katrien Van Hecke vertelt twee sprookjes uit het boek "Twee Koningen en andere verhalen" en één volkssprookje. Vanaf 6 jaar. Sprookjes zoals ze waren en altijd zullen zijn !

Prijs : 50 frank (voor kinderen tot 13 jaar) en 100 frank (voor volwassenen)

Reservatie : Blekersdijk 13, 9000 Gent

Telefoon : (09)223 07 97


2. maandag 23 juli - Korenlei - Het Groene Boothuisje - afvaart om 16.30 uur

Historische rondvaart (duur: 40 minuten) doorheen het centrum van Gent.

Een boeiende rondvaart door het middeleeuws Gent met zijn uitgebreid scala van monumenten. Warm aanbevolen voor wie de stad wil leren kennen.

Prijs : 80 frank (voor kinderen tussen 3 en 12 jaar) en 180 frank (volwassenen)

Reservatie (met vermelding : voor de boottocht met doventolk) : Korenlei - 9000 Gent, Telefoon : (09)223 88 53


3. maandag 23 juli - Laurentplein - Feesttent - van 20 tot 23 uur:
Bla,bla,bla Boem,boem,boem Op t Laurentplein est te doen

Showspektakel met dans, humor en zang

Kostprijs : 400 frank (+ 30 frank reservatiekosten)

Reservatie : Hutson - Lange Munt 18 - 9000 Gent

Telefoon : (09)225 54 51 en vanaf 14 juli (0479)90 77 25


4. maandag 23 juli 2001 - Bij Sint-Jacobs - Groot podium - van 20 tot 21.30 uur:

optreden van Walter De Buck, groep en het Dovenkoor Emmaüs

Gratis. Reserveren is niet nodig.

Aan deze vier evenementen werkt telkens een gebarentolk voor doven en slechthorenden mee.

Informatie


- Dienst Feestelijkheden, Gasmeterlaan 107, 9000 Gent, tel. (09)269 46
00, fax (09)269 46 59, e-mail feestelijkheden@gent.be

- Dienst Sociale Zaken, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. (09)266 76 70, fax (09)266 76 89

Website Gentse Feesten:
http://www.gentsefeesten.be

Bevoegd

de heer Daniël Termont, schepen van de Haven, Economie en Feestelijkheden.

mevrouw Martine De Regge, schepen van Sociale Zaken, Huisvesting en Emancipatie.