Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

http://www.minvrom.nl

MINVROM: Agenda bewindslieden week 29 en 30

Minister

15 t/m 27 juli 2001

COP6 deel 2 (vervolg klimaatconferentie)
Locatie: Bonn