Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1 D i e n s t M o n u m e n t e n z o r g - h ô t e l
d ' H a n e - S t e e n h u y s e (15/06/2001)

Het hôtel dHane-Steenhuyse te kijk na restauratie.

Zojuist werd fase 5 voltooid van de restauratie van het hôtel dHane-Steenhuyse in de Veldstraat. Dit houdt in dat de grote vestibule, de eretrap en de hele eerste verdieping weer schitteren in de luister van vroeger. En luisterrijk was het wel, met schitterend levendige kleuren en goud, kostbare materialen, perfecte ambachtskunst, talrijke schilderijen en uit China ingevoerde taferelen.

Na meer dan een eeuw verwaarlozing is dat allemaal hersteld. Het resultaat zal worden getoond tijdens de Feestweek. Een dubbel resultaat : een teruggevonden kunstzinnig verleden enerzijds en een indrukwekkende stielkennis van vandaag.

In de voormiddag zullen de bezoeken worden becommentarieerd door speciaal opgeleide gidsen, en s namiddags is er vrij bezoek voorzien onder streng toezicht, want aan de delicate interieurafwerking mag niet worden geraakt.

In de stallingen, de zadelkamer en het koetshuis zal een tentoonstelling plaatshebben over "Paard en mens". Deze collectie vormt een privépaardenmuseum, bijeengebracht door de Gentenaar Henri Vanden Broecke.

De openstelling van het hôtel dHane tijdens de Gentse Feesten is een niet te missen gelegenheid, voor al wie belangstelling heeft voor schoonheid en raffinement, voor geschiedenis en kunst.

Begeleide en vrije bezoeken aan de salons van zondag 15 tot en met
zondag 22 juli 2001. Inkom: gratis.

Begeleid: om 10 uur, 10.15 uur, 11 uur en 11.15 uur. Samenkomst: vestibule. De groepen worden ter plaatse gevormd en zijn beperkt tot 25 personen. In de voormiddag is geen vrij bezoek toegelaten.

Vrij bezoek: van 14 tot 17.30 uur, volgens een vastgelegd parcours.

Nieuwe uitgave: Werken aan dHane-Steenhuyse. Verkoopprijs: 100 frank of

2,25 euro.

Voordracht Een vleugje China in Gent

Woensdag 18 juli: diavoordracht van mevrouw Nicole De Bisscop.

Octogonaal salon met bezoek aan 3 interieurs met Chinees wandbehang (dHane-Steenhuyse en hôtel Clemmen).

Reserveren: Dienst Monumentenzorg, Veldstraat 55, 9000 Gent,

tel. (09) 269 37 30. Deelname: gratis. De waarborg van 50 frank, te betalen bij het afhalen van de badge, wordt na afloop terugbetaald. De plaatsen zijn beperkt tot 50 personen.

Tentoonstelling Paard en Mens

Koetshuis, zadelkamer en stallingen: uit de collectie Henri Vanden Broecke.

Van 15 - 22 juli 2001, dagelijks tussen 14 en 18 uur.

Informatie

Dienst Monumentenzorg, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30,

fax (09)269 37 55, e-mail monumentenzorg@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.