Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1 D i e n s t M o n u m e n t e n z o r g -
m o n u m e n t e n w a n d e l i n g (15/06/2001)

Jezuïetenstreken : Barbara zonder toren

Archivaris Jean-Paul Fransen s.j. van het Gentse Sint-Barbaracollege is niet meer. Hij overleed in Gent op 24 december 2000 en volgens zijn wens werd de begrafenisplechtigheid opgedragen in de kerk van het Sint-Barbaracollege van Gent. Bij zijn verscheiden was zijn manuscript over het verleden van de kerk en haar schoonheid voltooid. De Dienst Monumentenzorg heeft er een boekje van gemaakt, naar aanleiding van de Gentse Feesten 2001.

De publicatie wordt immers gekoppeld aan het verkennen van het bouwkundig erfgoed van de Jezuïetenorde. De kans wordt geboden om in te tekenen op een gidsbeurt die de verschillende vestigingen aandoet : ten eerste het oorspronkelijke klooster met college in de Voldersstraat, naast de universitaire Aula; ten tweede de residentie in de Posteernestraat (vroeger Bestormstraat); en ten derde het Sint-Barbaracollege in de Savaanstraat. Wie voor de rondleiding intekent, ontvangt ook de publicatie van pater Fransen.

Zijn tekst behandelt in hoofdzaak de kerk in de Savaanstraat, toegewijd aan de naam Jezus, wat de meeste Gentenaren niet weten. Voor hen is dat Sint-Barbara. Die heilige wordt traditioneel voorgesteld met een toren. Nu wil de geschiedenis dat men destijds de kerk in de Savaanstraat had willen bekronen met twee torens op de voorgevel. Maar die zijn nooit gebouwd. Vandaar de suggestieve titel van het boek en van de wandeling. Wij zullen de drie locaties of "streken" in Gent ontdekken, waar de paters geleefd, en gewerkt en gebeden hebben.

Het boekje bevat veel onbekende en onuitgegeven wetenswaardigheden, niet enkel in de tekst maar ook in de illustraties. Het is een volkomen originele bijdrage tot de rijke historiografie van de stad Gent.

Vooral is het een middel om de kerk van de naam Jezus in de Savaanstraat te leren kennen, een hoogst belangwekkend onderdeel van het rijke architectuurpatrimonium van onze stad.

Praktisch

Thema: het historisch gebouwenpatrimonium van de jezuïeten

Elke dag van 15 tot en met 22 juli 2001 met uitzondering van 21 juli, van 10 tot 12 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. Startplaats: gewezen Braunschool, Voldersstraat/Paddenhoek. Prijs: 200 frank of 5 euro (brochure inbegrepen).

Reservatie verplicht aan de balie van de Gidsenbond van Gent en Oost-Vlaanderen Elke dag van 12.30 tot 14.30 uur, vanaf zaterdag 7 juli.

U vindt de Gidsenbond dan in het infokantoor Toerisme, Belfort/ Lakenhalle, tel. (09)233 53 11.

De nieuwe publicatie: Jezuïetenstreken. Barbara zonder toren is ook los verkrijgbaar tegen de prijs van 80 frank of 2 euro.

Informatie

Dienst Monumentenzorg, Veldstraat 55, 9000 Gent, tel. (09)269 37 30,

fax (09)269 37 55, e-mail monumentenzorg@gent.be

Bevoegd

de heer Sas van Rouveroij, schepen van Cultuur en Toerisme.