Gemeente Gent

G e n t s e F e e s t e n 2 0 0 1 H e t V r e d e s h u i s e e n o a s e v a n r u s t t i j d e n s h e t f e e s t g e w o e l (15/06/2001)

Tijdens de Gentse Feesten gooit het Vredeshuis opnieuw de poorten open. Zo krijgen de feestgangers de kans om in de binnentuin bij te komen van het feestgewoel. De organisatoren geven zowel plezier als ernst een plaats in hun programma. Het wordt u volledig gratis aangeboden.

Iedere dag tijdens de Gentse Feesten start om 11 uur vanaf het Vredeshuis in de Sint-Margrietstraat 9 een wandeling door de nog ontwakende stad. Tijdens deze wandelingen staat telkens een bepaald thema centraal. Zo worden in de ene wandeling de wereldse invloeden op Gent behandeld, en tijdens de twee andere wandelingen respectievelijk de mensen- en kinderrechten.

In de namiddag ontvangt Jacques Vandersichel dagelijks een centrale gast op de binnenplaatsen van het Vredeshuis. Onder de noemer Zij hebben het geweten praat hij met Michel Vandenbosch, Johan Van Hecke, Rik Pinxten, Mgr. Luysterman, Patrick Janssens, Mia Doornaert, Sas Van Rouveroij, Steve Stevaert en Mieke Vogels over hun persoonlijk en maatschappelijk engagement.

Aansluitend worden de jongsten onder ons verwend. Het Internationaal Puppetbuskersfestival doet immers ook dit jaar het Vredeshuis aan. Met Wat koor ik in het Vredeshuis? tenslotte, sluiten Vlaamse strijdkoren de dag in het Vredeshuis in schoonheid af.

Informatie

Vredeshuis - Dienst Noord-Zuidsamenwerking, Sint-Margrietstraat 9, 9000 Gent, tel. (09)233 42 95, fax (09)225 73 79, e-mail vredeshuis@gent.be

Bevoegd

mevrouw Marina Hoornaert, schepen van Personeelsbeleid en Informatica.