SP afdeling Groningen

hoofdscherm afdeling Groningen

15 juli 2001

Gemeente dicht gaatje GGGM

In een royaal gebaar besloot burgemeester Wallage dat de gemeente het bedrag van 5300 gulden aanvult dat als tekort tevoorschijn kwam bij het opmaken van de boeken van referendumcomité Geen Gat in de Grote Markt. Wallage reageerde daarmee op een verzoek van de SP-fractie. Bij de bespreking van de Voorjaarsnota in de gemeenteraad stelde de SP: 'Het referendum heeft Groningen op de kaart gezet als een gemeente die het aandurft de burgers het laatste woord te geven bij belangrijke beslissingen en als een gemeente waarin de burgers sterk betrokken zijn bij de politiek. Dat heeft het imago van de gemeente duidelijk goed gedaan. En dus is het logisch het kleine tekort te dekken uit het potje voor Groningen-promotie. Wallage nam de motivering niet over, maar het voorstel wel. En voordat de fracties van D66 en PvdA, die het voorstel helemaal niet zagen zitten, 'nee' konden zeggen, hamerde hij het af in de raad: aangenomen.