P E R S U I T N O D I G I N G Juli 2001

Internationale pleegzorg conferentie
15 tot 20 juli 2001 in Veldhoven, Nederland

Van 15 tot en met 20 juli 2001 organiseert de International Foster Care Organisation (IFCO) de twaalfde internationale pleegzorgconferentie in Veldhoven, Nederland. Het thema van de conferentie is 'Towards a foster caring society'. De kracht van kinderen en het Verdrag van de Rechten van het Kind vormen het uitgangspunt van de conferentie.

Voor u kunnen de volgende programma-onderdelen interessant zijn:


* De openingsceremonie op zondagavond 15 juli met een toespraak van de staatssecretaris van VWS, Margot Vliegenthart.

* Pleegzorg in de context van de samenleving start op maandagochtend 16 juli met de première van de documentaire "Towards a foster caring society" van Gerard Braspenning. De documentaire laat verrassende vormen van pleegzorg zien in verschillende landen. Samen met de uitkomsten van een vergelijkende internationale studie biedt de documentaire boeiende aanknopingspunten voor de discussie over vermaatschappelijking van pleegzorg.

* Dinsdag 17 juli is het de speciale jongerendag. Het eerste jongeren-inspectieteam presenteert een nieuwe werkwijze binnen pleegzorg. De uitkomsten van een onderzoek naar de beleving van kinderen van pleegouders wordt gepresenteerd. En staatssecretaris van Justitie Ella Kalsbeek opent de tentoonstelling "Samenwonen in een pleeggezin, is samen bouwen aan een toekomst" met tekeningen, verhalen en andere creatieve uitingen van kinderen in pleeggezinnen.

* Donderdag staat in het teken van het systeem van de zorg. Een aantal interessante praktijkvoorbeelden uit verschillende landen vormt de basis voor experimenten onder andere in Nederland, zoals: 'family reunification', de opvang van kinderen met (oorlogs)trauma´s en vluchtelingenkinderen.

Het volledige programmaoverzicht vindt u op de internetsite: www.ifco2001.nl.
Er zijn perskaarten beschikbaar voor alle plenaire sessies op zondagavond en de ochtendprogramma´s op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag.

Voor meer informatie over deze conferentie, het reserveren van perskaarten en het maken van afspraken voor interviews kunt u contact opnemen met Janette Reukers, bureau Landelijke Voorlichting Pleegzorg, telefoon (030) 230 64 00, e-mail: j.reukers@nizw.nl.
Tijdens de conferentie is een uitgebreide persmap beschikbaar.