Ingezonden persbericht


Programma vakbondscafees FNV Amsterdam op Kwakoefestival

De FNV Amsterdam is deze zomer op het Kwakoefestival in Amsterdam aanwezig met een grote informatietent. Doel van onze aanwezigheid is, om het vakbondswerk bekend te maken bij een breed publiek. In de informatietent kunt u terecht met vragen over werk of uitkering. Kaderleden van bij de FNV aangesloten bonden geven u informatie en er zijn veel gratis informatiefolders te verkrijgen
In de tent zullen de komende weekenden vakbondscafees worden gehouden. Dat zijn discussiebijeenkomsten waar gediscussieerd kan worden met deskundigen op een bepaald terrein. De Vakbondscafees worden gehouden van 17.00 uur tot 18.00 uur. Er worden verschillende solidariteitscampagnes met het vakbondswerk in andere landen geintroduceerd. FNV Bondgenoten heeft een solidariteitsfonds opgericht, waarmee vakbondsactiviteiten in tal van landen worden ondersteund en de vakbondsvrijheid over de hele wereld wordt nagestreefd. Konkreet voorbeeld is naast de campagne voor vrijlating van de Ethiopische vakbondsleider Dr. Taye Woldesmiate de campagne voor betere arbeidsvoorwaarden en democratie in Birma. In die campagne wordt een kaartenactie gevoerd om de directie van Triumph International B.V. ervan te overtuigen dat ze geen zaken moeten doen met het militair regiem in Birma. Gedurende de eerste twee weekenden zal het voor de bezoekers van het Kwakoe festival mogelijk zijn een foto van zichzelf te laten maken in het kader van de campagne. Zaterdag 28 juli hebben vertegenwoordigers van de campagne en van FNV Mondiaal over de aktie verteld.

Programma vakbondscafees in augustus:

Zaterdag 4 augustus: Paul Andela, internationaal secretaris van FNV Bondgenoten praat over het solidariteitswerk van de FNV. Wat doet de FNV om de vakbondsvrijheid in andere landen te bevorderen? Welke projecten heeft de FNV om vakbonden in andere landen te ondersteunen?

Zondag 12 augustus: Jan Muter, wetenschappelijk onderzoeker van de Stichting Serchweb en medewerker van de Euromarsen tegen werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting spreekt over flexibele, onzekere arbeid en hoe de belangen van mensen, die dit werk verrichten in de praktijk verdedigd kunnen worden.

Zaterdag 18 augustus: Jan Stam, hoofd regiowerk van de FNV- Noord-Holland spreekt over lokaal vakbondswerk. Hoe kunnen we bevorderen, dat de gemeenten en de provincie een sociaal beleid gaan voeren?