Leiden, 4 augustus 2001

ERIC KUIN BENOEMD TOT DIRECTEUR KNAF FEDERATIEBUREAU

Eric A. Kuin (49 jaar) wordt per 1 september a.s. directeur van het KNAF Federatiebureau, dat in verband met de sterke groei van autosportactiviteiten in Nederland wordt geherstructureerd. Bovendien verhuist het KNAF Federatiebureau in september van Leiden naar een nieuwe vestiging in Zoeterwoude-Rijndijk.

De afgelopen jaren hebben een grote toename van autosportactiviteiten in Nederland te zien gegeven. Zo is ook het aantal rijdende licentiehouders belangrijk gegroeid. Het zijn er momenteel ruim 5000. Voor officials bedraagt dat aantal 1980. Het bestuur van de KNAC Nationale Autosport Federatie, waarin Fred van Putten als voorzitter onlangs is opgevolgd door Arie Ruitenbeek, heeft er mede daarom voor gekozen het Federatiebureau te herstructureren en Eric Kuin aan te stellen als directeur. Kuin, die elf jaar lang de autosportactiviteiten van Citroën Nederland coördineerde en laatstelijk verantwoordelijk was voor de producttrainingen bij deze importeur, krijgt als taak de profilering van de KNAF naar buiten toe nieuwe impulsen te geven. "De KNAF moet als overkoepelend autosportorgaan zichtbaarder worden. De autosport heeft in ons land een enorme groei doorgemaakt. En door de verregaande professionalisering zijn de taken van de KNAF op dagelijks uitvoerend niveau gecompliceerder en meer omvattend geworden. De KNAF wordt door de overheid erkend als enige Nederlandse autosportbond. In die zin zijn ook de contacten met het ministerie van WVS en met het NOC/NSF heel belangrijk, in verband met de benodigde subsidies voor de ontwikkeling van beleid, zoals bijvoorbeeld het project KNAF Talent First", aldus Eric Kuin.

Nieuwe vestiging
Een van de eerste taken van de nieuwe directeur is de begeleiding van de verhuizing van het KNAF Federatiebureau, dat per 1 oktober operationeel moet zijn in een modern kantoorpand aan de Kopperwetering 3 in Zoeterwoude. Kuin wordt in de nieuwe vestiging bijgestaan door André Slotboom (manager Operations), Sylvia de Jong (manager Beleidszaken) en Nathalie de Graaf (Office-manager).

Arie Ruitenbeek nieuwe voorzitter
De benoeming van Eric Kuin als directeur KNAF Federatiebureau heeft tot gevolg dat hij aftreedt als bestuurslid van de KNAF. Als nieuwe voorzitter van de KNAF werd op de algemene ledenvergadering van 6 juni j.l. Arie H. Ruitenbeek gekozen. Hij is in de plaats gekomen van Fred van Putten, die zijn positie opgaf om een nieuwe uitdaging te aanvaarden als lid van de Raad van Bestuur van M.A.N. in München, verantwoordelijk voor sales en marketing. Van Putten sluit een periode af van vijftien jaar als bestuurslid van de KNAF, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter. Zijn opvolger Arie Ruitenbeek is sinds juni 1999 lid van het dagelijks bestuur, met als portefeuille autorensport, karting, speedway en ovalracing. Het huidige bestuur telt per 1 september a.s. vijf leden. Behalve de nieuwe voorzitter zijn dit Gijs van der Koogh (vice-voorzitter), Cees Herweijer (penningmeester) en de leden Wolf Berger en Martin Bödicker. Twee vacatures voor leden worden zo spoedig mogelijk ingevuld.