Gemeente Goes

Persbericht

Familie White - Mac Nicol zestig jaar getrouwd

Op zaterdag 4 augustus 2001 zijn de heer en mevrouw White - Mac Nicol, Spaakstede 3515 in Goes, zestig jaar getrouwd. De heer Arthur Federick White is geboren op 5 april 1914 in Budock Water in Groot Brittannië. Mevrouw Annie Barbara White - Mac Nicol is geboren op 15 oktober 1912 in Duror in Groot Brittannië. Het huwelijk is op 4 augustus 1941 in St. Budock, Country of Cornwall voltrokken. De familie White is in oktober 1999, om gezondheidsredenen en om dicht bij hun dochter te zijn, vanuit Engeland naar Goes verhuisd. Zij hebben twee dochters gehad, waarvan één dochter is overleden. Verder heeft het echtpaar twee kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen. Burgemeester drs. D. J. van der Zaag en mevrouw Van der Zaag brengen op 4 augustus a.s. om 11.00 uur een bezoek aan het bruidspaar White.

Contactpersoon voor het echtpaar is hun schoonzoon, de heer H. Schipper, tel.: 214356.