Gemeente Oegstgeest

Vergaderingen

Op woensdag 15 augustus 2001 zal er een vergadering van de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften plaatsvinden. De volgende bezwaarschriften komen aan de orde:

19.30 uur Een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van B&W geen vergoeding te verstrekken voor het onderhoud van een lift in een schoolgebouw.

20.00 uur Een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van B&W de bewoning van een bijgebouw bij een pand aan de Wijttenbachweg te blijven gedogen.

20.30 uur Een aantal bezwaarschriften gericht tegen het besluit van B&W bouwvergunning te verlenen voor het oprichten van een zestal appartementengebouwen in Poelgeest.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat: F. Osinga, tel. (071) 51 91 784 of J. Schueler, tel (071) 51 91 786