Perskamer

TNO gaat alle metabolieten van Bacillus subtilis ophelderen - Nieuwe genomics-investering met Bacillus subtilis metaboloom project

TNO

15 augustus 2001

TNO Voeding heeft, samen met een wereldwijd opererend biotechnologiebedrijf, het initiatief genomen tot een revolutionaire stap op het gebied van de industrieel uiterst belangrijke bacterie Bacillus subtilis: het bepalen van zijn volledige metaboloom, oftewel de complete serie metabolieten die in een cel aanwezig zijn. Metabolieten (kleine organische moleculen) zijn de sleutel-biomoleculen voor het correct functioneren van een cel. Geschat wordt dat het metaboloom van Bacillus subtilis bestaat uit ongeveer duizend verschillende metabolieten. TNO heeft de aanzet tot dit project gegeven als onderdeel van zijn voortdurende streven naar een betere ondersteuning van de industrie bij toegepast onderzoek.

Bacillus subtilis is een aërobe bacterie die algemeen voorkomt in de bodem, in water en in associatie met planten. Deze bacterie is het modelorganisme voor de bestudering van de vorming van endosporen en van Gram-positieve bacteriën. Bacillus subtilis wordt vooral toegepast voor de commerciële productie van verschillende industriële enzymen (zoals alfa-amylase, alkaline protease, bèta-glucanase), evenals van aminozuren, antibiotica, nucleosiden en vitaminen.

Het bepalen van het metaboloom van deze bacterie is de eerste stap naar het opzetten en toepassen van de baanbrekende metabolomics-technologie. Metabolomics, het vergelijkend onderzoek aan metabolomen, is de nieuwste toegepaste genomics-technologie. Genomics-technologieën, gericht op het vergelijkend onderzoek aan volledige sets van biomoleculen, veroorzaken momenteel een revolutie in de biowetenschappen aangezien ze leiden tot een allesomvattend inzicht in het functioneren van een cel. Uiteindelijk zal de toepassing van genomics-technologieën resulteren in een aanzienlijke reductie van onderzoeks- en ontwikkelingskosten en van de tijd die nodig is om een product op de markt te brengen doordat verspilling van tijd en geld aan irrelevante onderzoeksdoelen wordt voorkomen.

Metabolomics is een logische uitbreiding van de brede ervaring en kennis van TNO op het gebied van `metabolic profiling' en van de expertise in analytische chemie, microbiologie en chemometrie. De technologie wordt bij TNO ingezet naast de al op uitgebreide schaal toegepaste transcriptomics- en proteomics-technologieën. De vooraanstaande deskundigheid van TNO in databeheer en data-analyse levert een onmisbare bioinformatica-omgeving op voor het implementeren van deze nieuwe toegepaste genomics-technologieën.

Contactpersoon: Dr. Mariët van der Werf, projectleider metabolomics, TNO Voeding, telefoon 030 694 40 71, e-mail vanderWerf@voeding.tno.nl

Meer informatie:
TNO Voeding

Contactpersoon:
Persvoorlichting

Maarten Lörtzer
Telefoon 015 269 49 75

June Vasconcellos

Telefoon 015 269 49 05

Fax 015 262 73 35
E-mail pressinfo@tno.nl

Postbus 6050
2600 JA, Delft