Gemeente Zwolle

Aanleg busbanen: Pannekoekendijk nu aan
de beurt Datum uitgave: 15-08-2001 De aanleg van busbanen op de belangrijkste busroutes in Zwolle vordert gestaag. Na de bouwvakvakantie neemt de gemeente het traject Harm Smeengekade - Pannekoekendijk - Katerdijk onder handen. Deze werkzaamheden zullen tot en met de maand november duren.

Onderwerp :Verkeer en vervoer

De aanleg van busbanen op de belangrijkste busroutes in Zwolle vordert gestaag. Na de bouwvakvakantie neemt de gemeente het traject Harm Smeengekade ? Pannekoekendijk ? Katerdijk onder handen. Deze werkzaamheden zullen tot en met de maand november duren.

Onderdeel van de werkzaamheden vormen de aanleg van twee busbanen (één vanaf de bushalte op de Harm Smeengekade via de Pannekoekendijk naar de Katerdijk en één vanaf de bushalte op de Katerdijk via de Pannekoekendijk tot de rotonde Kamperpoortenbrug) en het aanbrengen van een verkeerslichtinstallatie op de aansluiting van de Katerdijk op de Pannekoekendijk.

Gezien de omvang en de complexiteit van de werkzaamheden wordt het werk uitgevoerd in zes fases.
Op 20 augustus as. start het aannemingsbedrijf van Gelder Elburg met fase 1. Aansluitend worden de overige fases uitgevoerd.

Fase 1 Harm Smeengekade, tussen de Nieuwe 20 augustus t/m 7 Haven en de rotonde september Fase 2 Rotonde Kamperpoortenbrug 10 september t/m 21 september Fase 3 Pannekoekendijk (zijde 10 september t/m 5 Stadsgracht), tussen rotonde en oktober Katerdijk
Fase 4 Pannekoekendijk (zijde 24 september t/m 5 Stadsgracht), tussen rotonde en oktober Hofvlietbrug
Fase 5 Pannekoekendijk (zijde Kamperpoort) 8 oktober t/m 9 tussen Katerdijk en rotonde november Katerdijk (zijde Kamperpoort)
tussen A ?28 en Pannekoekendijk.
Fase 6 Pannekoekendijk (zijde Kamperpoort) 12 november t/m 30 tussen Hofvlietbrug en Katerdijk en november Katerdijk (zijde Zwarte Water)
tussen Pannekoekendijk en A -28

Verkeersmaatregelen
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig diverse verkeersmaatregelen te treffen.

Tijdens fase 1
§ is de Lijnbaan, tussen de Burg. de Vos de Waelstraat en de Harm Smeengekade, afgesloten. Het verkeer in en uit de Kamperpoort kan dan via de Burg. de Vos de Waelstraat of via de overige uitvalswegen van de Kamperpoort de wijk verlaten en bereiken;
§ is de Harm Smeengekade tussen de rotonde en Willemskade afgesloten. Het doorgaand verkeer, komend uit de richting Pannekoekendijk met bestemming Willemskade, wordt via de Kamperpoortenbrug, Eekwal, Emmawijk naar de Willemskade geleid.
Tijdens fase 2
§ is de rotonde Kamperpoortenbrug afgesloten; § wordt het doorgaand verkeer komend vanaf de Willemskade met bestemming Pannekoekendijk, op de Nieuwe Veerallee, Westerlaan en Emmawijk via de Rieteweg en Blaloweg naar de Burg. Roelenweg geleid; § kan het verkeer op de Pannekoekendijk met bestemming Kamperpoort de wijk via de Mussenhagen bereiken en verlaten. Tijdens de fases 3 tot en met 5
§ is het gedeelte van de Pannekoekendijk tussen de rotonde en de Katerdijk voor het verkeer richting de Katerdijk en Burg. Roelenweg afgesloten;
§ wordt het doorgaand verkeer, komend vanuit de richting van de Willemskade met bestemming Pannekoekendijk op de Nieuwe Veerallee, Westerlaan en Emmawijk via de Rieteweg en Blaloweg naar de Burg. Roelenweg geleid.

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer rijdt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden alternatieve routes. Het betreft de lijnen die via de Katerdijk (buslijnen 9, 74, 95, en 294) en via de Harm Smeengekade (buslijnen 1, 71, 90, 97, 100 en 141) rijden.
Tijdens de fases 1 en 2 vervallen de bushaltes op de Katerdijk en Harm Smeengekade. Hiervoor in de plaats komen vervangende bushaltes op de Willemskade. De genoemde buslijnen rijden dan via Willemskade en Emmawijk naar het station en visa versa.
Tijdens de fases 3 tot en met 6 vervallen de bushaltes op de Katerdijk en Harm Smeengekade ook. De bussen rijden dan via Willemskade, Harm Smeengekade, Eekwal en Burg. Van Roijensingel naar het station en visa versa. Zij maken in die periode gebruik van de bestaande bushaltes op de Harm Smeengekade.

Tijdens de werkzaamheden zal er overlast zijn voor het verkeer. Zowel de gemeente als de betrokken aannemers stellen alles in het werk om de overlast tot een minimum te beperken.

Bron: Afd. Communicatie Datum van 15-08-2001 tot 21-08-2001