Ingezonden persbericht

PERSBERICHT 15-08-2001

Samenwerking Wildbaan en de Pensioendesk

Op maandag 13 augustus jl. hebben Wildbaan, onderdeel van de IFC groep BV en Pensioendesk Nederland BV een samenwerkingsovereenkomst getekend. Onderwerp van de overeenkomst is dat het kennisnetwerk van Wildbaan wordt opengesteld voor de franchisenemers van de Pensioendesk.

Henk Doornewaard, algemeen directeur Pensioendesk Nederland BV: "Wij hebben expliciet gekozen voor samenwerking met een autonome, professionele partij zoals Wildbaan. Hiermee zijn wij niet afhankelijk van de kennis en informatie van de verzekeringsmaatschappijen."
Guus Landheer, directeur van de IFC groep BV vult aan: "Samenwerking met de Pensioendesk betekent voor ons een belangrijke stap in het proces om de professional te ondersteunen bij zijn dienstverlening."

Binnen het Kenniscircuit financieel advies van Wildbaan is de kennis gebundeld van een groot aantal onafhankelijke professionals op de verschillende deelterreinen van financial planning en employee benefits zoals onder meer pensioen- en levensverzekeringen, vermogensbeheer, arbeidsrecht en belastingen.

Voor Pensioendesk Nederland is het aanbieden van kennis en informatie in de vorm van fiscaal-juridische ondersteuning, een kernactiviteit. Het is één van de succesfactoren in de dagelijkse praktijk van de pensioenadviseurs, zodat deze hun cliënten van objectief advies kunnen voorzien.

Pensioendesk Nederland is een franchiseorganisatie. Met een landelijk netwerk is de Pensioendesk veruit de grootste keten van pensioenadviesbureaus in Nederland. De Pensioendesk is een zelfstandige organisatie die op onafhankelijke wijze opereert in de markt. Met heldere adviezen, deskundige adviseurs en concrete oplossingen ondersteunt de keten sinds jaren werkgevers, zelfstandig ondernemers,
directeur-grootaandeelhouders, accountants en werknemers/particulieren.

Wildbaan is een onafhankelijke netwerkorganisatie van circa 20 specialisten ter ondersteuning van financieel adviseurs op het gebied van kennis, opleiding en advies. De organisatie biedt professionals op abonnementsbasis drie primaire diensten: een helpdesk, F-mail (een elektronische nieuwsbrief met essentiële vakinformatie op het gebied van financiële planning) en een kennisbank op het Internet.
Binnen de IFC groep worden IT-oplossingen in een integraal concept voor zowel consument, intermediairs als verzekeraars en andere financiële instellingen ontwikkeld.

Noot voor de redactie (