CDA

Marnix van Rij: Overheid moet in nasleep MKZ-crisis menselijk gezicht tonen

"De door Landbouwminister Brinkhorst opgelegde strafkortingen op de vergoedingen voor geruimd vee zijn buitensporig en staan in geen enkele verhouding tot de begane overtredingen. Een veeboer uit Oene wordt met ruim f 300.000,- gekort op zijn vergoeding omdat hij in de administratie een koe met een pink verwisseld heeft. Boeren die hun vee preventief hebben laten ruimen ter wille van het algemeen belang worden daar nu dus als het ware voor gestraft. De overheid laat zich hier van haar slechtste kant zien. De overheid moet een menselijk gezicht tonen en compassie tonen. Zij moet naast de boeren gaan staan, en niet ertegenover. De MKZ-crisis - die toch al keihard heeft toeslagen - heeft door deze buitensporige strafkortingen voor de betrokkenen een uitermate pijnlijk vervolg gekregen." Dit zei CDA-voorzitter Marnix van Rij dinsdag 14 augustus jl. na afloop van zijn bezoek aan het eerder dit jaar door de MKZ-crisis getroffen gemeenten Oene en Oldebroek.

Van Rij sprak met boeren die hun veestapel geruimd zagen worden, met leden van het Zorgteam in Oldebroek- een team van vrijwilligers dat tijdens de MKZ-crisis werkzaam was- en met een dierenarts die noodgedwongen dieren moest helpen afmaken in plaats van genezen. Tijdens de gesprekken liepen de emoties soms hoog op. Een aantal boeren vertelden geëmotioneerd en met tranen verstikte stem hun relaas. Van Rij noemde het bezoek "zeer aangrijpend". De CDA-voorzitter: "Wat veel te weinig onderkend wordt, is dat de dieren voor boeren ook een emotionele waarde hebben. Zij bouwen over een reeks van jaren een band op met de dieren die van de ene op de andere dag geruimd worden terwijl ze in de meeste gevallen ook nog eens kerngezond zijn. In feite wordt daarmee hun levenswerk verwoest. Dat doet heel veel pijn, en die pijn is niet verdwenen als er een nieuwe veestapel is. De betrokkenen zitten in een proces van rouwverwerking. Het verdriet is groot. En dat geldt niet alleen voor de boeren, maar ook voor hun gezinnen en de gemeenschappen in deze dorpen. Deze crisis heeft als een mokerslag gewerkt."

Fouten RVV
De CDA-voorzitter zei "geschrokken" te zijn van de gebrekkige communicatie van de zijde van de RVV - die met de ruimingen was belast. "Tijdens de gesprekken is mij duidelijk gebleken dat er veel mis is gegaan in de communicatie van de RVV richting de betrokken boeren. Sommigen werden te laat ingelicht over op handen zijnde ruimingen, anderen kregen tegenstrijdige informatie. Daardoor werden de angst en de onzekerheid alleen maar groter. Er zijn ook veel fouten gemaakt. Dat er menselijke fouten worden gemaakt in zo'n hectische crisisperiode is normaal, maar dan moet je ook de moed hebben om die fouten toe te geven. En daar lijkt het aan ontbroken te hebben. Ook het ministerie van LNV heeft steken laten vallen. Dat boeren op geschreven brieven en faxen geen of heel erg laat antwoord krijgen, is al moeilijk te verdedigen, maar dat boeren nu voor futiliteiten zo zwaar gestraft worden, is ronduit schandalig. Landbouwminister Brinkhorst heeft veel te weinig oog voor het leed van deze mensen. Op deze manier helpt Brinkhorst het vertrouwen van de landbouwsector in de overheid om zeep."