Gemeente Lisse

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouw- en/of sloopvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:


- 2e Poellaan 10 - bouw tijdelijke opslagruimte

- Centaurstraat 10 - bouw tuinhuis


- Julianastraat 25 - slopen woning e.o.


- van de Veldstraat 20 - optrekken achtergevel
Voorgenomen vrijstellingen


- Meer en Duin 43A en 43B - vergroten bedrijfspand
De bouwplannen liggen van 17 t/m 30 augustus 2001 ter inzage.
Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 30 augustus 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.


- Ringvaartzijde 12 - bouw tuinhuis


- Zwanendreef 32 - vergroten woning


- Verdistraat 14 - bouw erker


- Fazantstraat 6 en 8 - vergroten bergingen

- Fazantstraat 10 en 12 - vergroten bergingen

- Heereweg 108 - vergroten woning

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u daartegen schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 t/m 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.